Обществен контрол на програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г.

21.11.2022

Обществен контрол на програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г.

Неправителствени организации могат да участват в контрола на ефективността на проектите.Министерството на транспорта и съобщенията кани неправителствени организации да участват в Комитета за наблюдение на Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г.

Одобрените участници ще имат право да присъстват на заседанията, да дават мнения и да гласуват решения, свързани с европейското финансиране на проекти от транспортната инфраструктура.

Комитетът за наблюдение на програмата следи за ефективното и качественото й изпълнение, като разглежда и одобрява критериите за избор на операции за финансиране, следи напредъка към постигането на междинните цели и на целевите стойности на програмата, разглежда и одобрява предложения за изменения в програмата и окончателния доклад за качеството на изпълнението на програмата.

<< Обратно към новините