Отпечатвайте всички нужни етикети за транспорта и логистиката със специализираните принтери Brother.

Пътната ни мрежа е между най-лошите в Европа

22.09.2022

Пътната ни мрежа е между най-лошите в Европа

Това е един от изводите на семинара, посветен на състоянието и предизвикателствата пред пътната инфраструктура в страната, организиран от Българската браншова камара „Пътища“.

[✕]

Лекторите – всички от ръководството на камарата, представиха гледната точка на бранша по множеството проблеми, натрупвани и нерешени през годините, чието акумулиране заплашва със сериозни проблеми автомобилните превози през предстоящия зимен сезон и в по-далечен план. От интересното изложение за историята на пътната инфраструктура в България стана ясно, че през почти целия период след Освобождението добро е било състоянието на около една трета от пътищата в Царство България, а след това и в Н.Р. България. Констатацията днес е, че близо половината от 21 хилядите километра пътна мрежа е в незадоволително състояние.

От другите три изложения се разбра, че браншът намира за погрешни и неефективни част от принципите за поддържане и различните видове ремонти на пътищата, а дейностите и по ремонтите, и по изграждането на нови пътни участъци са зациклили поради проблеми от всякакво естество, повечето от които са в полето на държавата. Един от най-болните е, че с решение на Комисията за защита на конкуренцията са спрени обществените поръчки за поддържане на пътищата през следващите три години. Основание за спирането са жалби с различни мотиви, подадени от фирмите, посочи инж. Стефан Чайков, председател на УС на Българската браншова камара „Пътища“. По темата „Поддържане на пътищата“ се чака и решение на Конституционния съд по делото, образувано по искане на депутати от ГЕРБ. Те настояват КС да обяви за противоконституционно решението на последното Народно събрание, с което се прекратиха предсрочно петгодишните договори за поддръжка и текущ ремонт, сключени по времето на Б. Борисов. Все още не е насрочено заседание на КС.

До края на месеца фирмите трябва да приключат с възложените им през тази година ремонти на пътищата на стойност 320 млн. лева. Дори и по тези дейности има забавяне на плащания, оплакаха се от бранша. За ремонтите, извършени през 2020 и 2021 година, фирмите са получили 670 млн. според решение на последното НС, а претендират за 1,2 милиарда.

На ниво ползвател всичко това обещава нови и по-тежки проблеми. А служебното правителство прие нов списък с републиканските пътища, за чието ползване се плаща тол такса за изминато разстояние. В него са включени и второкласните пътища.

<< Обратно към новините