Отпечатвайте всички нужни етикети за транспорта и логистиката със специализираните принтери Brother.

IVECO BUS обяви планове за рестартиране производството на автобуси в Италия

14.07.2022

IVECO BUS обяви планове за рестартиране производството на автобуси в Италия

Iveco Group съобщи, че от името на IVECO BUS е подадена кандидатура за финансиране по Договора за развитие на Министерството на икономическото развитие и Националния план за възстановяване и устойчивост.

[✕]

Целта на кандидатстването за финансиране е да се инициират производствени инвестиции, а също научноизследователска и развойна дейност, с особен акцент върху специализирания сектор на компонентите. Тези инвестиции ще подпомогнат енергийния преход на сегмента на масовия пътнически транспорт в Италия, разработвайки и внедрявайки модерни технологии за задвижване в страната. По този начин ще поднови и връзката между различни области на страната, тъй като обектите на Групата, участващи в проекта, са базирани в Торино и Фоджа, два града, специализирани в производството на индустриални двигатели с вътрешно горене.
 
Разширяването на инженерните и производствените дейности за електрически батерии се проучва за заводите в регион Пиемонт, чиято столица е Торино, докато във Фоджа компанията обмисля инсталирането на нови производствени линии за финално сглобяване на високотехнологични автобуси.
 
Производството на батерии, както и доставката на двигатели за превозни средства с ниски емисии, ще бъдат поверени на FPT Industrial, марката на Групата, специализирана в технологиите за задвижване, и световен лидер в проектирането, производството и продажбата на задвижващи агрегати.
 
Панирано е преходът към проектиране и следователно към оперативна фаза да се осъществи през 2022 г., като целта е производството на първите автобуси да започне през пролетта на 2023 г. Инвестицията на компанията също така предвижда използването на нови специализирани компетенции, придобити отчасти чрез обучение на настоящи служители и чрез наемането на нови такива. Това ще добави производствен и технологичен капацитет към марката в Европа, без да засяга вече съществуващите планове за развитие и нивата на производство на другите европейски заводи на IVECO BUS.

<< Обратно към новините