Наши транспортни компании са сред първите в платформа на ЕС за солидарност с Украйна

20.06.2022

Наши транспортни компании са сред първите в платформа на ЕС за солидарност с Украйна

Желаещите да се регистрират в платформата могат да го направят до 27 май 2023г.Две български транспортни компании са сред първите, които се регистрираха в създадената от Европейската комисия платформа EU-Ukraine Business Matchmaking Platform.

Целта на инициативата е да установи бърз контакт между предприятията/фирмите от ЕС и Украйна, за да могат те да намерят прагматични решения за износа на селскостопанска продукция от Украйна. Платформата допринася за определяне на нови логистични вериги за износ и внос на продукти и материали от и към Украйна. Тя помага за намиране на нови партньори в областта на логистиката и международната търговия.

Платформата се фокусира върху няколко сектора – логистична индустрия; производство, рециклиране, износ и внос на селскостопански и хранителни продукти, суровини и др. Желаещите да се регистрират в платформата могат да направят това на интернет адрес: https://eu-ua-solidarity-lanes.seu.b2match.io/ (срокът за регистрация е до 27 май 2023г.) Европейската комисия пусна и мобилно приложение GrainLane, което предлага функции на платформа за търговия със зърнени култури, като ускорява процеса за намиране на съответствие между търсенето и предлагането. Това е от особено значение за износа на зърно от Украйна чрез сухопътен транспорт, тъй като се създават нови бизнес отношения и вериги за доставки. Приложението е достъпно на интернет адрес: https://app.grain-lane.com/

<< Обратно към новините