Плащане на пътни такси в България с Frotcom GPS устройство

15.04.2022

Плащане на пътни такси в България с Frotcom GPS устройство

На поредния тематичен и безплатен уебинар на Frotcom България бе разяснено каква е процедурата за плащане на пътни такси в България с Frotcom GPS устройство.


 

Водещ на събитието беше Георги Минев, техническа поддръжка в компанията, а гост бе Йелена Тодоров, мениджър техническа поддръжка за Frotcom България.

Двамата експерти отговориха на зрителските въпроси и разказаха малко повече за част от възможностите на интелигентната система.

Най-голямото предимство на Frotcom GPS устройството спрямо конкурентите му на пазара безспорно е функционалността му. За разлика от бордовите устройства, освен за плащане на пътни такси, Frotcom GPS устройството може бъде използвано и за мениджмънт на автопарка, когато е свързано с TMS системата на компанията.

Софтуерът на TMS системата е изцяло уеб базиран. Това означава, че потребителите могат да го използват отвсякъде по всяко време. Разработен е на модули, така че да могат да изберат кои функционалности да ползват съобразно нуждите си.

Функционалностите тук са многобройни. Сред тях са проследяване на маршрутите върху пътна карта – включително с детайли и забрани за тежкотоварни автомобили, генериране на повече от 30 вида отчети, аларми, които да бъдат зададени на автомобилите – излизане от определена зона, превишена скорост, ниво на горивото.

Със системата на Frotcom може да се поддържат мениджмънт на направените разходи, маршрутизиране и навигиране на шофьорите, въвеждане на бъдещи събития и техният контрол – като застраховки, прегледи, сервиз или други дейности по автомобилите, и още много други полезни неща.

Софтуерът предлага и възможности за автоматизация на голяма част от процесите, което спестява работа на служителите, например да се генерират автоматично справки и отчети на определени периоди от време.

Frotcoм GPS устройството подава информация към системата автоматично и по този начин се избягва възможността от допускане на грешките при ръчното, или пък за повторно въвеждане на информацията.

Всичко става автоматично, което е изключително удобно за големи флоти, когато трябва да се въвеждат големи обеми от информация. В зависимост от нуждите на клиента, всеки определя сам кои модули да използва.

<< Обратно към новините