Отпечатвайте всички нужни етикети за транспорта и логистиката със специализираните принтери Brother.

Scania намалява емисиите във веригата за доставки

30.03.2022

Scania намалява емисиите във веригата за доставки

Scania следи резултатите от Научно обоснованите цели на компанията, и измерва намаляването на емисиите, както от собствените операции, така и от превозните средства в употреба. Сега към тези цели се добавя и веригата за доставки.

[✕]През 2020 г. Scania стана първият производител на тежкотоварни превозни средства с научно обосновани климатични цели. Целите, които измерват намаляването на емисиите, както от собствени операции, така и от превозните средства в употреба, са неразделна част от бизнес целите на компанията и влияят на приоритетите й във всички части на бизнеса - от производството, до разработката и продажбите.

Оттук нататък ще има и ясна връзка между резултатите от климатичните цели и бонусите за висшите ръководители. Резултатите от намаляването на емисиите в собствените операции вече ще имат пряко въздействие върху бонус плащанията. „Нашите климатични цели винаги са с нас във всяко решение, което вземаме. Те са в основата на нашата стратегия и пътя ни напред“, казва Андреас Фолер, ръководител на отдела за устойчивост в Scania.

В допълнение към целите за намаляване на въглеродното въздействие от собствените операции и от превозни средствате, когато се използват, компанията разширява целите си за декарбонизация, за да включи цели за емисии във веригата за доставки на Scania. Някои части от веригата за доставки, като производството на батерии и стомана, причиняват голям обем емисии и са основната част от общия въглероден печат. Основните източници на емисии са батерии, стомана, алуминий и желязо. С оценката на жизнения цикъл като отправна точка, компанията е създадала стратегия за декарбонизация в европейската верига за доставки, която включва цели за 2030 г. - от 35 до 90 процента намаление на вредните емисии за различните материали и компоненти.

„Това е само началото на пътуването ни към намаляване на въглеродните емисии във веригата на доставки. Работим върху разширяването на обхвата, така че нашата стратегия за постепенно премахване на изкопаемите горива в крайна сметка ще покрие цялата верига на стойност на Scania“, заключава Фолер.

<< Обратно към новините