IVECO приключи успешно проект ENSEMBLE

21.03.2022

IVECO приключи успешно проект ENSEMBLE

IVECO направи още една стъпка в посока свързаното и автономно шофиране с успешното си приключване на проект ENSEMBLE.Проектът ENSEMBLE, съфинансиран от Европейския съюз и ръководен от холандската независима изследователска организация TNO, стартира през юни 2018 г. Той цели разработването, тестването и валидирането на безопасна технология за групово пътуване на няколко автомобили от различни марки в реални условия на трафик с интегрирани C-ITS комуникационни услуги.

За тази цел консорциумът събра шестте големи европейски производители на камиони, European Intelligent Transportation System (ITS), ERTICO, Европейската асоциация на доставчиците на автомобили CLEPA и партньори в областта на знанието като университетите University Gustav Eiffel и Vrije Universiteit Brussel.

Проектът вече е завършен, а резултатите бяха представени от консорциума ENSEMBLE по време на последното му публично събитие, което се проведе в Брюксел на 17 март. Проектът е разработил мултибранд технология, одобрена от участващите производители на камиони, която включва спецификация на защитен протокол за комуникация между превозно средство и превозно средство (V2V), за да се гарантира правилното поведение и реакция на всеки камион в колоната при всяка една трафик ситуация. Тази технология е била успешно внедрена в реални условия на трафик на 23 септември 2021 г. в Испания, в района на Барселона. Тогава седем камиона на участващите производители са се движили заедно в напълно координирана група.

Проектът ENSEMBLE също дефинира и две функции за групово пътуване на камиони: платунинг като поддържаща функция (PSF), базирана на изпитани технологии и способна да се справи при всички случаи на употреба, срещани в текущия трафик, и платунинг като автономна функция (PAF). Последното е междинна стъпка към напълно автономен камион, който към момента е дефиниран само на теория.

По повод на събитието Валерио Лига, мениджър на проекта CCAM Advanced Engineering в IVECO, заяви, че проектът ENSEMBLE представлява важна стъпка по пътя ни към свързано и автономно шофиране. Според Лига страхотното сътрудничество между основните европейски производители на превозни средства, доставчици, изследователски центрове и университети ни позволява да се демонстрира, че функционалността на груповото пътуване на няколко марки вече е доказана и в реални условия.

„Въпреки това, пълният потенциал на платунинга може да бъде достигнат само когато водачът-човек в камионите вече не е необходим, когато работното му време може да бъде удължено, и когато технологията се доразвие така, че да позволява по-къса дистанция между камионите. Това ще доведе до по-добра аеродинамика, по-нисък разход на гориво и подобрен транспортен капацитет. Това е, което платунингът цели да постигне като автономна функция. И накрая, дори ако се окаже, че платунингът сам по себе си няма бъдеще, проведените проучвания и технологиите, разработени по време на проекта, ще бъдат полезни за насърчаване развитието на свързаното и автономно шофиране в Европа през следващите години.“, заключва експертът.

<< Обратно към новините