Колебания в доходността от индустриални и логистични площи

23.11.2021

Колебания в доходността от индустриални и логистични площи

Общата стойност на инвестициите в недвижими имоти в ЦИЕ ще достигне тази година нивата от 2020 г. въпреки пандемията.

[✕]

Независимо от продължаващите смущения, причинени от пандемията, инвестиционните обеми за първите три тримесечия на 2021 г., възлизат на 7,3 млрд. евро, и са само с 10% по-ниски на годишна база и с около 20% по-ниски в сравнение със същия период на 2019 г. На базата на тези данни експерти на Colliers прогнозират, че в края на 2021 г. обемите ще достигнат подобни нива като през 2020 г. - между 10 и 11 млрд. евро.

Поотделно повечето държави изостават от обемите си преди пандемията, като Полша формира 56% от обема за 2021 г., а Унгария и Словакия са надминали нивата спрямо 2020 г. Обичайно силното за сделки четвърто тримесечие, може да се окаже недостатъчно интензивно като обеми поради липсата на наличен продукт на много пазари и продължаващите усложнения при пътуванията на инвеститорите.

Кевин Търпин, регионален директор отдел "Проучвания" в ЦИЕ, обяснява: "На много пазари в региона регистрирахме леки промени в доходността от първокласните активи, главно поради продължаващата липса на данни за сделки, които да подкрепят по-нататъшни промени. Основното изключение е доходността от индустриални и логистични площи, която се намали с почти 100 базисни точки средно за ЦИЕ от първото тримесечие на 2020 г. насам, като в Полша достигна над 180 базисни точки. Нашето мнение остава, че макар и някои последващи вътрешни размествания да са неизбежни, добре представящите се активи би трябвало да устояват по-добре, с по-голям натиск върху вторичните продукти". 

Офис секторът едва успя да се задържи на първо място с 36% дял от обема за първото деветмесечие на 2021 г. Логистичният и жилищният сектор продължават да регистрират все по-високи обеми, задържани единствено от недостига на наличен продукт за продажба на пазара. Обемите на ритейл сектора продължават да се подхранват от активи като търговски паркове и супермаркети, докато дела на хотелите остава малък.

Фондовете от Западна и Северна Европа формират 42% от целия обем на инвестиционния пазар през първите три тримесечия на 2021 г., като най-много капитали идват от Германия, Обединеното кралство и Швеция. Капиталът от ЦИЕ също заема голям дял - 30% от общия обем.  Чешките инвеститори са най-активни, с дял от 19% и отговарят за 53% от обемите в Чехия  и 80% от обемите в Словакия, като придобивания са регистрирани и в Полша, Румъния, Унгария и България. Активни също са и инвеститорите от Унгария, както с местни придобивания, така и в целия регион, включително Румъния и Полша.

Обобщавайки това, което предстои, Кевин Търпин коментира: "Икономиките в целия регион се държат сравнително добре. Въпреки това има няколко проблема, които предизвикват голяма загриженост и дебати, много от които ще окажат влияние върху сектора на недвижимите имоти по отношение на предлагането, търсенето и финансовата достъпност. На първо място, интеграцията на ESG критерии се превърна и ще продължи да бъде ключов фактор за промяна и успех при инвестирането в недвижими имоти. Освен това проблемите, свързани с веригата на доставки и труда, водят до недостиг и повишаване на цените на строителните материали и основните компоненти и стоки в други отрасли. Цените на жилищните имоти се покачват рязко, предизвиквайки загриженост за тяхната финансова достъпност, в допълнение към енергийната криза и инфлационния натиск. В крайна сметка потребителят е този, който ще понесе разходите за това, или ще влезем в неясен като времетраене период на затягане на коланите, докато нещата се успокоят". 

<< Обратно към новините