Отпечатвайте всички нужни етикети за транспорта и логистиката със специализираните принтери Brother.

Иван Петров е новият президент на FIATA

18.11.2021

Иван Петров е новият президент на FIATA

Той е зам.-председател на УС на НСБС и отговаря за международната дейност на сдружението.

[✕]

На проведено Общо събрание на Международната федерация на спедиторските сдружения (FIATA) за президент на федерацията бе избран Иван Петров. Той е генерален секретар на КЛЕКАТ и председател на съвместната работна група ЮИЦ/ФИАТА и ОСЖД/ФИАТА, където членуват железопътни и логистични компании. Член e на Консултативния комитет на президентите на Балканските асоциации на спедиторите.

Иван Петров е доктор по икономика от УНСС, София, и е специализирал в областта на международния транспорт, спедицията и логистиката в САЩ, Австрия, Германия и Русия. Създател и управител е на спедиторската фирма Транс Експрес.

Целите на FIATA са да обединява спедиторската индустрия в световен мащаб като:

* представлява, насърчава и защитава интересите на сектора, като участва на експертно или съвещателно ниво в срещи на международни органи, занимаващи се с транспорт;

* запознава търговията и индустрията и широката общественост с услугите, извършвани от спедиторите чрез разпространение на информация и др.;

* стандартизира и подобрява качеството на услугите, предоставяни от спедиторите чрез разработване и популяризиране на единни спедиторски документи, стандартни търговски условия и др.;

* подпомага професионалното обучение за спедитори, разрешаване на проблеми със застраховката на отговорност, въвеждане на инструменти за електронна търговия, включително електронен обмен на данни (EDI) и баркодове за стоките.

<< Обратно към новините