Конференция на ICAP обсъди кредитния риск

14.10.2021

Конференция на ICAP обсъди кредитния риск

Дванадесетата Конференция за управление на кредитния риск бе организирана от ICAP България събра около 70 гости на живо и 170 онлайн.

[✕]

ICAP България е част от ICAP group of companies, една от най-успешните групи за бизнес информационни услуги в Югоизточна Европа, с основна дейност оценка на кредитния риск.

Официалното откриване беше поставено от Ивелина Пенева, заместник министър на икономиката. Тя разкри интересни факти за настоящи и бъдещи програми, които би трябвало да доведат до стабилен растеж за напред.

Водещият икономист на Българска Банка за Развитие, Илия Лингорски направи икономически обзор на действителната обстановка в България, като се разгледаха основни макроикономически показатели и влиянието им върху страната.

Антони Скрифиниано, SVP Chief Data Scientist, Dun & Bradstreet представи изключително интересна презентация по темата за „Въздействието на глобалните смущения в контекста на взимане на бизнес решения“.

В допълнение, по време на събитието се състояха 3 панелни дискусии сред мениджъри на водещи български и мултинационални компании.

Първата дискусия бе на тема “ESG и Зелена Икономика: Иновации и стратегии за Устойчиво Развитие”. Участници от международни компании споделиха своите добри практики. Модератор бе Марина Стефанова, Директор на магистърска програма „Отговорно управление“ във Факултета по икономика и бизнес администрация към СУ „ Св. Климент Охридски“, Директор на Фондация Каузи.

Вторият панел „Credit to Cash Journey” разгледа гледната точка на финансисти и занимаващи се с разплащания, промените и проблемите, пред които се изправят при взимане на решения. Модератор на панела бе Тим Вайн, Ръководител Международни финанси и риск решения, Dun & Bradstreet.

Третата панелна дискусия бе на тема: „Дигитализация и Управление на кредитния риск: Нови възможности и промени пред бизнеса днес“. Споделиха се различни гледни точки и инструменти за финансиране на компаниите. Модератор на панела бе Симоне Рампикини, Директор Глобална Бизнес Информация, CRIF.

<< Обратно към новините