Цветин Тодоров е новият председател на НСБС

19.09.2021

Цветин Тодоров е новият председател на НСБС
Цветин Тооров (вляво) приема поста от Явор Панталеев.

Националното сдружение на българските спедитори (НСБС) има ново ръководство, избрано на 16 септември на отчетно-изборно Общо събрание.

НСБС е национално представителна браншова организация, която представлява интересите на транспортно-спедиторския и логистичен бранш. Новият председател Цветин Тодоров е досегашен зам.-председател на УС на НСБС, управител на Александър Логистикс. Мениджърът е привърженик на споделеното знание и обмяната на опит, знания и мнения в областта на логистиката. Преподава „Складова логистика“ в курсовете, организирани от НСБС.

За членове на УС на НСБС са избрани: Явор Панталеев, Ангел Сафев, Иван Петров, Мариета Григорова, Васил Борисов, Иван Кирчев, Кольо Дойнов и Петър Найденов.

В Контролния съвет са избрани Емил Дандолов, Ирина Великова и Олга Василевска.

"Управителният съвет даде отчет за тригодишния период от 2018 до 2021 г. Освен активната си дейност в защита на браншовите интереси, равностойното представяне и позициониране в най-авторитетните международни и национални организации бяха изтъкнати и постиженията в посока на организационно укрепване и развитие. Основен фокус на дискусията бе и ролята на Учебния център към Сдружението при подготовката на специалисти, от които българския спедиторски и логистичен бранш се нуждае и ще се нуждае в бъдеще", съобщават от Сдружението.
Кои са приоритетните направления в дейността на НСБС в близък и средносрочен план, ще разберете в бр. 8 на сп. Логистика.На събранието сертификат за почетно членство в НСБС е връчен на Поликсена Кръстанова, бивш директор на Сдружението и управител на Учебния център. Поликсена Кръстанова има ключова роля в организационното израстване на НСБС и утвърждаването на Учебния център като водеща образователна институция в сферата на професионалното обучение по спедиция и логистика у нас.

<< Обратно към новините