Спад в търговията със стоки

15.09.2021

Спад в търговията със стоки

През 2020 година износът е намалял с 6,3%, а вносът с 8,9%.


 

През 2020 г. от България са изнесени стоки на стойност 54 779,3 млн. лв., или с 6,3% по- малко спрямо 2019 г. При сравнение на месечните данни за 2020 г. с данните за съответния месец на предходната година най-голям ръст се наблюдава при износа през декември (6,9%), а най-голям спад е регистриран през май (19,2%). Това показват окончателните данни от НСИ за търговия със стоки на България през 2020 г.

Внесените стоки (по цени CIF) през 2020 г. са за 60 127,1 млн. лв., което е с 8,9% по-малко от предходната година. Съпоставката на месечните данни за вноса през 2020 и 2019 г. показва, че най-голямо е увеличението през януари (4,6%), а най-голямо понижение е регистрирано през април (28,9%).

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) за 2020 г. е отрицателно и е в размер на 5 347,8 млн. лева.

Търговия със стоки на България с ЕС

През 2020 г. износът на стоки от България за страните от ЕС намалява с 4,1% спрямо предходната година и е в размер на 35 845,3 млн. лева. Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Белгия, които формират 70,2% от износа за ЕС.

Вносът на стоки в България от страните от ЕС през 2020 г. спада с 9,1% в сравнение с 2019 г. и е в размер на 36 582 млн. лева. Най-съществен е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Италия, Гърция и Нидерландия, които представляват 58,1% от вноса от ЕС.

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България със страните от ЕС за 2020 г. е отрицателно и е в размер на 736,7 млн. лева.

Търговия със стоки на България с трети страни

През 2020 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 10,1% спрямо предходната година и е на стойност 18 934 млн. лева. Водещи търговски партньори на България са Турция, Китай, Обединеното кралство, Съединените американски щати, Сърбия, Република Северна Македония и Руската федерация, които формират 54,9% от износа за трети страни.

Вносът на стоки в България от трети страни през 2020 г. спада с 8,5% в сравнение с 2019 г. и е в размер на 23 545,1 млн. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Турция, Руската федерация, Китай, Сърбия и Украйна, чийто дял възлиза на 56,7% от вноса от трети страни.

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни за 2020 г. е отрицателно и е в размер на 4 611,1 млн. лева.

<< Обратно към новините