Критични операции в склада

07.06.2021

Критични операции в склада

Шест технологични решения за оптимизиране на работата в скалата представиха от Баркод Системи България по време на уебинара на тема „WMS и управление на критични дейности в складовото стопанство“.

В рамките на едночасовото онлайн събитие беше обърнато внимание на ключови критични точки в складовите процеси. Те са свързани с избора и конфигурирането на системата за управление на склада, така че да се постигне максимална ефективност.

Бистра Карапанчева, ръководител проекти в Баркод Системи България, влезе в ролята на модератор, като сподели опит и представи различни подходи за решаването на тези проблеми. Тя презентира възможности за управление на складови процеси чрез използването на код на контейнер за транспортиране (Serial Shipping Container Code​, SSCC), различните методи за етикиране и логистична опаковка. За целта бяха разгледа различни процеси от складовата дейност - прием на стока, разполагане, зареждане, инвентаризиране, събиране, резервиране други. Внимание бе обърнато и на подходящите методите за събиране на e-commerce поръчки и дребни артикули.

По време на презентацията бяха набелязани 6 технологични решения за подобряване на работата в складовете: гарантиране на вярната информация на входа; оптимизиране на пространството за складиране; зареждане на зоните за събиране на поръчки с правилната и достатъчна стока; събиране на поръчките вярно и по оптимален начин; вярна наличност и коректни справки.

В края на онлайн срещата, бяха дадени отговори на всички въпроси на участниците.

<< Обратно към новините