Nikola, IVECO и OGE ще развиват инфраструктурата за зареждане с водород

14.04.2021

Nikola, IVECO и OGE ще развиват инфраструктурата за зареждане с водород

Nikola Corporation, IVECO и OGE обявиха, че са подписали писмо с намерение за сътрудничество за създаване на бизнес структура за транспортиране на водород по тръбопроводна мрежа от производствени източници до станции за зареждане с водород.Начинанието ще е в подкрепа на електрическите превозни средства с горивни клетки.

Сътрудничеството стартира с цел допълнително дефиниране и формализиране на ролите и отговорностите на страните в процеса. Изпълнението на заложените цели ще бъде посочено в окончателните споразумения. IVECO, бранд на CNH Industrial NV, и OGE, собственик и оператор на 12 000 км. инфраструктурна газопроводна мрежа в Германия , ще се присъединят към Nikola, водещ дизайнер и производител на тежкотоварни електрически, и превозни средства с горивни клетки. Трите компании ще развиват инфраструктурата за пренос на водород, в съответствие с европейската политика и нуждите на индустрията за напредък и растеж на дяла на алтернативните горива.

Основният фокус на това сътрудничество е по-нататъшното разработване на решения за зареждане с водород в Германия в подкрепа на европейската система за търговски транспорт. Ще се работи с партньори в индустрията, за създаването на безопасни, надеждни и рентабилни места за съхранение и зареждане с водородно гориво. Страните са ангажирани с развитието на необходимата инфраструктура за зареждане и разпределение, за да доставят водород на собствениците на камиони безопасно, надеждно и икономично.

„Nikola се ангажира да доставя и напредва в производството, разпределението и снабдяването с водород“, каза президентът на компанията за Енергетика и търговски операции Пабло Козинер. „Вярваме, че това сътрудничество представлява много сериозно дългосрочно решение за разпределение на гориво, което ще подобри индустрията и цялостното възприемане на водородните технологии на пазара“.

„Транспортната екосистема ще се трансформира и настоящите бизнес модели по веригата на стойността ще се променят с въвеждането на водородни и акумулаторни тежкотоварни камиони“, каза Герит Маркс, президент Търговски и специализирани превозни средства в CNH Industrial. „Нашето сътрудничество е чудесна първа стъпка в стартирането на нарастваща платформа от партньорства. Искаме да превърнем това в реалност тук в Европа, което изисква и предприемаческо нелинейно мислене от страна на всички промишлени структури, все още работещи с изкопаеми горива“.

„OGE се ангажира да създаде тръбопроводна инфраструктура за транспортиране на водород от производствените източници до ключовите изходни точки на разпространение“, каза д-р Томас Хювенер, главен технически директор на OGE. „Горди сме, че играем съществена роля в развитието на станциите за зареждане и в декарбонизирането на икономиката чрез нашите мрежови възможности.“

<< Обратно към новините