Концесионерът на летище София иска отлагане на таксите

25.02.2021

Концесионерът на летище София иска отлагане на таксите

Отлагане на плащането на годишните концесионни възнаграждения, дължими за първите 10 години от срока на концесията, за до последните 10 години от срока на концесията.

Това е поискал в писмо до Министерството на транспорта концесионерът на летище София, каза министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков от трибуната на Народното събрание.

Той заяви, че концесията на летище София има много предимства и нито един недостатък. Към момента голяма част от предварителните условия са изпълнени от концесионера, а концесионният договор е публично достъпен и е публикуван в Националния концесионен регистър. Съгласно договора крайната дата за изпълнение на предварителните условия, включващи и първоначалното концесионно възнаграждение, е до 12 месеца след влизане в сила на концесионния договор, тоест 22 юли 2021 г.

Вследствие на пандемията от COVID-19, настъпиха съществени промени в авиационния сектор, които засегнаха сериозно и по негативен начин летищата, въздушните превозвачи и доставчиците на аеронавигационно обслужване. Според най-новата информация от 12 февруари 2021 г., обявена от Международния съвет на летищата (ACI Europe), броят на пътниците, обслужени от европейските летища през 2020 г. се е свил със 70,4 на сто и е спаднал до равнището си от 1995 г. Най-тежко засегнати са летищата в ЕС, като техният трафик се е свил със 73 на сто за една година, а трафикът на летище София е на нивото от 2,9 млн. обслужени пътници за 2020 г. спрямо 7,1 млн. обслужени пътници за 2019 г.

„На 27 октомври 2020 г. концесионерът направи предложение за възстановяване на икономическия баланс на концесията. Отлагането на плащанията до възстановяване на нивата на пътувания от 2019 г. е мярка за запазване баланса на концесията заради въздействието на пандемията. Същата има временен характер и не променя нетните ефекти на задълженията на концесионера. Предложението включва и увеличаване на размера на инвестициите от 608 млн. евро на 624 млн. евро. Концесионерът потвърди ангажимента си за плащане авансово на държавния бюджет на сумата в размер на 660 млн. лева с ДДС, изграждането на нов Терминал 3 до десетата година от срока на концесията“, обяви министър Желязков.

Проектът се финансира от Европейската банка за възстановяване и развитие, Черноморската банка за търговия и развитие, Международната финансова корпорация, част от Групата на Световната банка, като се очаква да се включи и Европейската инвестиционна банка.

„Предложението на Концесионера беше предоставено на вниманието на Генерална дирекция „Конкуренция“. Към момента Генерална дирекция „Конкуренция“ на Европейската комисия разглежда предложението и очакваме нейното решение. Едва тогава ще внеса доклад в Министерския съвет, с който ще направя съответното предложение, което да бъде в посока възстановяване на икономическия баланс на концесията“, каза още министърът. При положително решение от Европейската комисия, има два подхода: приемане на предложението на концесионера или отхвърляне.

Росен Желязков изтъкна пред народните представители какви са опасностите пред държавата, ако не бъде прието предложението на концесионера. „Няма да получим първоначалното концесионно възнаграждение от 660 млн. лева с ДДС тази година. Преките финансови приходи от първоначалното възнаграждение значително ще надхвърлят преките приходи в бюджета от настоящия летищен оператор. Общо за последните 20 години държавният оператор на летище София е платил на държавата под формата на дивидент сума в размер на 88 млн. евро, което разпределено за 20 години е по 4,5 млн. евро годишно. Разделена на 35 години, само сумата от авансово платеното първоначално концесионно възнаграждение, означава, че държавата ще получи по около 8.18 милиона евро годишно, и то платени авансово. Тоест почти два пъти повече, на годишна база. И няма да се получават годишните възнаграждения от 32% от приходите, но не по-малко от 24 542 010 евро", добави още министърът. Като негативно развитие той посочи, че ако не бъде прието предложението, няма да има годишно концесионно възнаграждение и инвестиции в летищната инфраструктура от 624 млн. евро, а ще се разчита вероятно на външен дълг или държавни гаранции. Същевременно летище София ще продължи да бъде политически управлявано, независимо от това коя е управляваща политическа сила, допълни още той.

<< Обратно към новините