Димитър Секулов, Дискордиа: Българските оператори реагираха смело и адекватно на пандемията

10.12.2020

Димитър Секулов, Дискордиа: Българските оператори реагираха смело и адекватно на пандемията

Как една от най-големите български транспортни компании успява да расте в една толкова предизвикателна година и какви са плановете ѝ за близкото бъдеще – по тези и други въпроси разговаряме с Димитър Секулов, директор направление „Собствен транспорт“ в Дискордиа.

[✕]

   
 

Димитър Секулов e завършил висше образование по техническа и икономическа специалност. Работил в куриерска компания. В Дискордиа е вече 13-та година като от 9 години е ръководител на отдела, който управлява собствената флота на фирмата, също така е и член на Съвета на директорите на дружеството и миноритарен акционер в него.
 

 

  • Г-н Секулов, с колко и с какви нови камиона разшири парка си Дискордиа?
  • Тази година увеличихме флотата си със 100 камиона. Нашите планове за увеличение на парка бяха по-амбициозни в началото на годината, но пандемията от Covid-19 и създалата се ситуация малко ни забавиха. Смятам обаче, че фирмата ни реагира много бързо, направихме рискован и смел, но правилен ход и успяхме към края на годината частично да компенсираме и да се опитаме да изпълним целите си въпреки непредвидените обстоятелства.

 

  • Колко бяхте планирали да е увеличението на парка, ако нямаше пандемия?
  • С 80 камиона повече, т.е за момента сме реализирали около 60% от плана си за ръст.
 
  • Казахте рискован и смел, но правилен ход – какво по-точно имате предвид?
  • Знаете, че камиони не се купуват от днес за утре. Ние имахме предварително договорени бройки, но когато започна пандемията, отложихме абсолютно всички лотове за производство. Бяха произведени известен брой камиони, но те стояха на плацовете на производителите, защото заради пандемията не можехме да ги вземем. И въпреки това ние продължихме да поръчваме още камиони. Даже производителите се учудиха на това решение и гледаха доста скептично, защото ние поръчвахме нови камиони в момента, в който стагнацията беше най-сериозна. Предприехме тази стъпка, защото имахме предвид технологичното време за производството на автомобилите и бяхме убедени, че ще продължаваме да разширяваме парка си въпреки пандемията. Това беше нашият рискован и смел ход, но го реализирахме успешно.

 

  • Навсякъде в Европа и у нас обаче има свиване на икономиките. Фактът, че разширявате парка, означава ли, че при вас няма спад в работата?
  • Аз бих формулирал нещата малко по-различно. Последните данни от началото на ноември сочат, че на пазара на международните автомобилни превози в ЕС има 8% спад. Аз обаче смятам, че през 2019 г. се наблюдаваше общо около 10% свръхкапацитет, т.е. имаше повече камиони на пазара, отколкото той има нужда. Така че тези 10% плюс 8% спад на пазара сега оформят една ножица от около 18-20%, но, от друга страна, според мен точно горе-долу толкова имаше изход от пазара на оператори и на шофьори. Категоричен съм, че около 20% от камионите и шофьорите се оттеглиха от пазара в началото на пандемията. За щастие, западноевропейските компании се оттеглиха по-бързо за разлика от източноевропейските. Според мен българските транспортни компании реагираха много по-смело и по-адекватно и не спряха работа. Това се дължи най-вече на нашите български шофьори, които се държаха изключително достойно по време на първите месеци на пандемията, нямаше отлив на шофьори, нямаше откази да работят и по този начин те изпълниха дълга си към обществото. В крайна сметка дори и да спазваме изолация и да работим от вкъщи, някой трябва да превозва стоките.
  • Това достойно поведение на нашите шофьори е съчетано и със смелостта и предприемчивостта на българските превозвачи. Нека обаче не съм голословен. Статистиката показва, че пазарът на европейките камиони за второто тримесечие на 2020 г. пада със средно 12%, докато при българските камиони спадът е с 8%. Разликата обаче в средно дневния пробег и в пробега, който реализират българските камиони спрямо европейските, е 23% повече в полза на българските, което означава, че, от една страна, нашите камиони имат по-малък спад, а същевременно, от друга страна, правят и по-висок пробег.
  • Това остава като тенденция и през третото тримесечие на тази година. Средно европейският камион през трето тримесечие има по-висок пробег спрямо същото тримесечие на 2019 г., т.е. през третото тримесечие на 2020 г. средно европейският камион е пътувал повече отколкото през 2019 г. Българските камиони се движат още по-добре и продължават да държат една разлика от около 20%, което пак доказва адекватната реакция на родните превозвачи.По отношение на цените на транспорта – спадът, който ние имахме през първото тримесечие, се дължи на свръхкапацитета и на продължаващата тенденция от 2019 г. на намаляване на цените и на неефективността от гледна точка на свръхпредлагането на камиони. Ако говорим за маржовете и за приходите, които ние реализираме, през второто тримесечие спадът става 21%, като моите разчети показват, че от тях около 15% са Covid - ефект, който през третото тримесечие вече се неутрализира. Дори моята прогноза за четвъртото тримесечие е, че ще реализирамe 10% ръст в брутната печалба (навлото минус преките разходи) и ще стигнем до нивата от 2015 г., а това беше една доста добра година за международния транспорт.

Цялото интервю можете да прочетете в декемврийския брой на списание КАМИОНИ, стр. 16.

<< Обратно към новините