ЕС освободи шофьорите на камиони от карантина

15.10.2020

ЕС освободи шофьорите на камиони от карантина

Министрите от ЕС постигнаха споразумение по регламента, който има за цел да изясни мерките около пандемията от Covid-19, ограничаващи свободата на движение. Като част от споразумението шофьорите на камиони ще бъдат освободени от карантина.

ЕС обяви споразумението заявявайки, че ще направи нещата по-ясни за гражданите в държавите-членки на Съюза:

„Правото ни да се движим свободно в ЕС беше силно засегнато от пандемията. Освен това гражданите на Съюза са изправени пред толкова много и различни правила и процедури, пред неясна информация за зони с висок и нисък риск, липсва яснота какво да правят при пътуване. Преди месец Комисията представи предложение за това как да се справи с тези предизвикателства и да подкрепи милионите граждани, които пътуват в ЕС всеки ден. Днес държавите-членки постигнаха споразумение за това как да го приложат на практика.

Споразумението подчертава, че транспортните работници или доставчиците на транспортни услуги, включително шофьори на товарни превозни средства, превозващи стоки за употреба на територията на ЕС, както и тези, които преминават транзитно, ще бъдат освободени от карантина. Както се казва в изявлението по сделката: „ ЕС признава, че макар да трябва да се предпазим от разпространението на вируса, има важни причини, поради които гражданите на ЕС трябва да използват правото си на свободно неограничено движение“.

Другите групи, освободени от карантина, са както следва:

- работници или самостоятелно заети лица, упражняващи критични професии, включително здравни работници, погранични и командировани работници, както и сезонни работници, както е посочено в насоките на Комисията;
- пациенти, пътуващи по императивни медицински причини;
- ученици, студенти и стажанти, които пътуват ежедневно в чужбина;
- хора, пътуващи по императивни семейни или бизнес причини;
- дипломати, служители на международни организации и хора, поканени от международни организации, чието физическо присъствие се изисква за доброто функциониране на тези организации, военнослужещи и полицаи, и хуманитарни работници и служители от гражданската защита при изпълнение на техните функции;
- транзитни пътници;
- моряци;
- журналисти, когато изпълняват задълженията си.

Ако пътувате в рамките на ЕС по някаква причина, различна от изброените по-горе, ЕС ви подканва да посетите уебсайта Re-open EU, за да получите най-новата информация за нивата на пандемията и ограниченията за пътуване във всяка държава-членка.

<< Обратно към новините