Дигиталната трансформация даде нова енергия на пристанищата

15.10.2020

Дигиталната трансформация даде нова енергия на пристанищата

С генералния директор на ДП „Пристанищна инфраструктура“, разговаряме в бр. 8 на сп. Логистика.

Ангел Забуртов е инженер, изучавал e още банкиране и икономика. Специализирал е пристанищен мениджмънт и мениджмънт на контейнерните терминали. Убеден е, че клъстерното развитие на едно пристанище дава синергичен ефект върху цялата икономика на страната. След успешните проекти за дигитализация на корабния трафик, неговият екип в момента работи над проект, чиято цел е информацията да бъде споделена в обща платформа между всички участници по веригата на снабдяване със стоки, минаващи през пристанищата ни.

Ето какво споделя нашият събеседник пред списание Логистика.

„Започнахме един много важен от логистична гледна точка проект за разработване и внедряване на Система за електронен обмен на информация в българските пристанища (Port Community System – PCS). PCS системата е отворена електронна платформа, която позволява интелигентен и сигурен обмен на информация между заинтересованите страни от публичния и частния сектор. Системата оптимизира, управлява и автоматизира пристанищните и логистичните процеси чрез единно предаване на данни, свързващи транспортните и логистичните вериги. Вече сме във фаза на проектиране, имаме избран изпълнител и подкрепата на асоциациите на транспортно-логистичните компании (и за автомобилен, и за железопътен транспорт). Смятам, че това ще бъде един от най-добрите проекти, които реализираме.

Тенденцията е пристанищата да станат глобални центрове за обмен на информация за логистиката. Когато един кораб тръгне от което и да е пристанище към България, в момента на отплаването цялата информация от агента пристига у нас и се разпространява до всички административни органи, които имат отношение към товара – митница, гранична полиция, морска администрация, терминални оператори, фитосанитари, ветеринари, логистични компании. Всички получават един и същ документ в електронен формат. Когато товарът пристигне в България, ще бъде електронно изчистен, за да може да се прави спедиция.

Това е полезно за всички видове товари, особено за контейнерния трафик, включително може да се насърчи и ро-ро бизнесът. Само един пример: ако имаме кораб от Турция с камиони до България, няма да има нужда от изчакване – всичко, което трябва да се обработи документално, ще бъде обработено предварително. И ако на кораба има 50 камиона и само 5 от тях подлежат на физически контрол, те ще останат, останалите 45 могат да влязат на територията на България и да продължат по своите дестинации.

Цифровата трансформация дава онази интелигентност на пристанищата, която им помага да се утвърдят като центрове за обмен на транспортна и логистична информация. Новите информационни услуги, проследяващи товарите, позволяват на превозвачите, спедиторите и другите участници във веригата на доставки значително да подобрят оперативната си предвидимост, ефективност, видимост и използване на капацитета, т.е. те носят добавена стойност.“

Цялото интервю четете онлайн тук.

<< Обратно към новините