TollPass – партньор на транспортния бранш

02.10.2020

TollPass – партньор на транспортния бранш

Тол платформата TollPass обединява всички възможности за тол таксуване в България. Постоянен достъп до информацията за пътуванията и плащанията на клиентите са само част от удобствата, които платформата предлага.

[✕]Въвеждането на тол система от последно поколение в България изисква създаването на достъпна и разбираема за потребителя електронна услуга за заплащане на пътни такси. Превръщането на сложните процеси на тол таксуване в лесна за ползване от клиентите услуга, е било както предизвикателство, така и основна цел на „Интелигентни трафик системи“ (ИТС) АД при разработката на TollPass.

Платформата Tollpass.bg е създадена и развита на база нуждите и изискванията на потребителите, съобразено със спецификата на техния бизнес. С тази цел са проведени множество разговори с мениджъри на автопаркове, счетоводители, както и с потребители, които просто имат нужда да заплатят предплатен тол продукт като маршрутна карта или винетка. От тези проучвания става ясно, че всеки от тях се нуждае от различни функционалности и справки, за да улесни своята работа.

За ежедневната оперативна дейност на мениджърско ниво е създадено менюто „Tакси и отчети“. В него клиентите могат да следят движението на изразходваните суми по договора си. На разположение е детайлна информация по дата на пътуване на всяко моторно превозно средство, както и информация за изминатите маршрути, които за по-голяма яснота се визуализират на карта. В същото меню клиентите могат да достигнат до най-голям детайл на таксуваните данни като дата и час на пътуване, изминати маршрути по тол сегменти, брой оси на ремарке, стойност на маршрута. Всеки един сегмент от маршрута може да се разгледа поотделно. Така предоставената подробна информация улеснява собствениците на транспортните компании в управлението на разходите и фактурирането на пътуванията към техните клиенти.

Детайлните справки са удобство и за счетоводителите във всяка фирма. Наличните функционалности дават възможност да се анализират изразходените суми по превозни средства и да се разпределят точните разходи . От менюто "Такси и отчети" по зададени критерии могат да се разпечатват или експортират всички справки за тол продукти. За договорите с предплатен баланс е разработена специална секция, която дава информация за начална и крайна сума за избран период или т.нар. „Оборотна ведомост“. Всеки договор на клиент на Интелигентни трафик системи му осигурява онлайн достъп до всички счетоводни документи - фактури, сметки, разписки, които могат да се изтеглят по всяко време, както и да се направи справка за задължения.

Всички тези функционалности са на разположение на тежкотоварните превозвачи, които ползват услугите на TollPass и чрез партньорите на ИТС - A1 България, GPS България, TollBg, DKV, AS24. Спрямо Toll4Europe, Shell, Eurowag е възприет друг подход и справките за пътуванията се изпращат или са достъпни в техните системи.

Създаването на потребителски профил, който всеки клиент на TollPass може да регистрира, гарантира сигурен онлайн достъп до цялата информация в профила и респективно в договора си. Профилът съхранява данни за въведени МПС-та и клиентите могат лесно и бързо да закупят маршрутна карта или винетка без да е необходимо въвеждането им за всяка отделна покупка. Често използваните маршрути също се съхраняват в профила, което скъсява времето за покупка и премахва вероятността за грешки.

Разработено е и мобилно приложение TollPass, което всички клиенти могат да свалят безплатно от App store и Google play store. Със същия потребителски профил могат да следят състоянието на договора си и само с няколко стъпки да купят маршрутна карта или електронна винетка.

За удобство на клиентите функционира и Контактен център, който е на разположение 24/7 и отговаря на запитвания, свързани с тол таксуване и електронни винетки. Получените въпроси се обработват и анализират. При необходимост от допълнително проучване, отговорът и решението се предоставят в рамките на два часа.

„Интелигентни трафик системи“ (ИТС) АД се стреми да е клиентски ориентирана компания,. Тя усъвършенства услугите си, като следва световните практики и се съобразява с местните бизнес особености и регулации. ИТС АД е партньор на транспортния бранш не само за заплащане на пътни такси, но и за управлението на автопарка на компаниите. Активната комуникация с клиентите стои в началото на бизнес и технологичните практики, които компанията въвежда в сферата на тол таксуването. „Бизнесът, в който работим е изцяло дигитален и това ще е посоката на бъдещото развитие на транспортния бранш, а нашата цел е да го направим разбираем и достъпен за нашите клиенти“, заявяват от ИТС.  

<< Обратно към новините