Регистрирайте се за 8. издание на Логистична Бизнес Конференция на 27.10.2020 г.!

ИСС готви предложения по бъдещия Национален план за възстановяване и устойчивост

14.09.2020

 ИСС готви предложения по бъдещия Национален план за възстановяване и устойчивост

Председателят на БСК Радосвет Радев предложи Икономическият и социален съвет на РБългария (ИСС) да приеме акт във връзка с подготвяния от правителството „Национален план за възстановяване и устойчивост“.

[✕]

Известно е, че за да получи средства по Механизма за възстановяване и устойчивост, който е част от новия инструмент на ЕС Next Generaton EU,  всяка държава членка на ЕС следва да изготви стратегия и план за възстановяване. Този национален план следва да съдържа мерки и реформи в области като конкурентоспособност, производителност, образование и умения, здравеопазване, заетост и икономическо, социално и регионално сближаване. България си е поставила вътрешен срок да разработи своя план до края на 2020 г.

С оглед въздействието, което тези средства могат да окажат върху социално-икономическото развитие на България през следващите 7 години, БСК предлага ИСС да разработи акт по собствена инициатива по тази тема.

[✕]

Предложението на Радосвет Радев беше прието от членовете на ИСС. Становището ще бъде разработено от Комисията по икономическа политика (с председател Радосвет Радев), и Комисията по труда, доходите, жизненото равнище и индустриалните отношения (с председател Пламен Димитров, президент на КНСБ), респективно - докладчици ще бъдат Радосвет Радев и Пламен Димитров.

ИСС обсъди и прие проект на становище на тема „Дигитална трансформация в България – предизвикателстваа и възможности в контекста на дигиталното бъдеще на Европа“. Становището ще бъде обсъдено с еврокомисаря Мария Габриел на 9 октомври т.г., когато ще се проведе среща с нея по покана на членовете на ИСС.

Докладчици по становището са отново Пламен Димитров и Радосвет Радев, които представляват групите на синдикатите и на работодателите. Двамата съдокладчици поставиха за обсъждане изготвения проект за становище. Всички участници в заседанието се обединиха около значимостта и актуалността на проекта, като подчертаха, че е необходимо дигиталната трансформация в България да се ускори, за да се гарантира конкурентоспособността на България и да се преодолее наблюдаваното сега изоставане в процеса на технологичния преход. В становището си ИСС предлага на вниманието на българските институции редица мерки и стъпки, както в областта на стратегическото планиране, така и при практическото внедряване и приложение на новите технологии в различни сфери на обществена дейност.

<< Обратно към новините