Отпечатвайте всички нужни етикети за транспорта и логистиката със специализираните принтери Brother.

Следващите 12 месеца ще променят логистиката

14.08.2020

Следващите 12 месеца ще променят логистиката
Логистичното събитие на годината винаги предизвиква интересни дискусии

На 27 октомври 2020 в София Ивент Център професионалисти в логистиката ще дискутират как се откриват "точките на стрес" и как се трансформират веригите на доставки след COVID кризата.

[✕]

Обратите, които COVID-19 предизвика във веригите на доставки, приличат на обрати в съдбите на хората. И докато се изправяме бавно в кризата, всички търсим иновации и се питаме как да ги адаптираме или комбинираме в своята дейност. Питат се и всички участници във веригата на снабдяване, независимо дали се занимават с продажби home office или правят активна логистика на терен, независимо дали са мениджъри или ръководители на звена - всеки се нуждае от нови знания, контакти и съмишленици.

За да потърсим заедно информация, иновации и възможности за изграждане на устойчиви вериги на доставки, подготвяме осмата Логистична бизнес конференция. Темата е ЛОГИСТИКАТА И ВЕРИГИТЕ НА ДОСТАВКИ СЛЕД COVID-19.

Защо я избрахме? Защото устойчивостта и гъвкавостта на веригаите на доставки ще бъдат най-големият приоритет за логистичните мениджъри през следващите 12 месеца. Така са заявили половината (48%) от мениджърите по веригата за доставки в проучване на IDC.

Кризата предизвика мениджърите да признаят, че управляват снабдителните вериги, без да споделят информацията, целите, инструментите и процесите с другите звена в нея. А решенията за избор на доставчици, транспорт и други разходи не трябва да се правят във „вакуум“, както посочва Стивън Боуен, финансов директор в консултантска компания Maine Pointe. Според него, най-успешните финансови директори вече работят съвместно с другите мениджъри, управляващи снабдителните вериги. „Управлението на веригата на доставки влияе върху паричния поток, растежа на компанията и в крайна сметка и върху стойността на нейните акции“, казва финансовият експерт.

И така, следващите месеци всички ще са заети в търсене на възможности и иновации. На Логистичната бизнес конференция ще ви срещнем с хора, които правят добри анализи, имат визия за бъдещето и вече действат иновативно. Чудесно е да ги чуете и да се запознаете с тях.

На 27 октомври 2020 в София Ивент Център ще дискутираме:

• Стратегии след кризата: Утрешният ден - най-доброто от двата свята

• Ускорена дигитална трансформация: Как да съкратя пътя към дигитализация на бизнеса си

• Сигурност в снабдяването: Устойчиви мрежи за доставки и 24/7 операции в склада

• Логистична инфраструктура: Инвестиционни проекти, градска логистика и интеграция в последната миля

 

Следете актуална информация за лекторите и темите на сайта на форума
conference.logistika.bg

Информацията, която ще получите, и идеите, които ще ви дадат лекторите, със сигурност ще ви осигурят конкурентно предимство. А това ще е в полза както на вашата финансова стабилност, така и на клиентите ви, които ще получат по-гъвкава услуга.

В месеците на все още съществуващия стрес от пандемията и икономическата криза ние от Българска Транспортна Преса искаме да помогнем на всички участници във веригата на доставки да открият точките на стрес в своето звено, да оптимизират дейността си и да открият своя начин за интеграция с другите звена, за да бъде цялата верига устойчива на силни сътресения.

<< Обратно към новините