Превръща ли се България в nearshoring дестинация

01.08.2020

Превръща ли се България в nearshoring дестинация

БАИ и двустранните търговски и индустриални камари очертават предимствата и най-честите предизвикателства пред т.нар. nearshoring политика.

[✕]

„България като нова топ nearshoring дестинация“ беше темата на конференцията, на която бяха очертани предимствата и най-честите спънки, които страната ни има според  чуждестранните инвеститори. През последните месеци Българската агенция за инвестиции (БАИ) и двустранните търговски и индустриални камари у нас се стремят да позиционират България като дестинация за релокация на производства в процеса по скъсяване на веригите на доставки (nearshoring).

В първата видеоконференция от стартиращата инициативата „България като нова nearshoring дестинация“ взеха участие зам.-министърът на икономиката, Стамен Янев, ръководството на БАИ,  двустранните търговски и индустриални камари с техните членове. Сред отчертаните предимствата, които страната предлага на мултинационалните компании, за да преместят своето производство именно в България, скъсявайки веригите си на доставки са: геостратегическото местоположение, добрите финансови параметри в ЕС, ниските данъци, образованата и квалифицирана работна ръка.

[✕]


Посочиха се и най-честите проблеми, които срещат чуждите фирми, идващи в България - бюрокрацията и неспазването на законите. Знаков казус, който ограничава инвеститорите, е невъзможността за разкриване на банкова сметка на чуждестранна фирма в България.

Зам.-министърът призова представителите на чуждестранните инвеститори да се обръщат към агенцията и Министерството на икономиката, ако се сблъскат с „някаква нерегулаторна практика“. „Ако направите това, вие може да се справите и дори да избегнете проблеми, свързани със зачитането на принципа на върховенството на закона“, допълни Стамен Янев.

Двустранните търговски и индустриални камари представиха дейността си и постигнатите резултати в България.

<< Обратно към новините