Последствията от пакет Мобилност могат да се избегнат

30.07.2020

Последствията от пакет Мобилност могат да се избегнат

Транспортният сектор има ключова роля при смекчаването на последиците от COVID-19 – не само в сферата на стокообмена, но и от гледна точка на множеството европейски семейства, зависещи от браншa.

Въпреки това Европейският парламент окончателно гласува проект „Мобилност”, който носи със себе си опасността от катастрофални икономически последици за множество български превозвачи.

За да подпомогнат българските превозвачи, юристи с опит в Западна Европа, и с подкрепата на списание КАМИОНИ, организираха Работната среща/уебинар на тема „Пакет Мобилност – проблеми и решения“, на която се обсъдиха следните въпроси:

Кои са предвидените от Пакет Мобилност промени?

Могат ли последиците от Пакет Мобилност да бъдат избегнати чрез учредяване на транспортни дружества в Западна Европа?

В коя държава ще бъде облагана печалбата на едно новоучредено дружество, къде ще се дължи данък „дивидент“?


Лектори на събитието бяха:

- д-р Надежда Решке, адвокат в Германия

- Левент Хамид, юрист в ѝдвокатска кантора “Д-р Решке”, София, България

- проф. д-р Фридеман Кайнер, завеждащ катедра в Университет Манхайм, Германия

- Вероника Купницка, адвокат в Германия

Срещата бе насочена към български фирми или физически лица, засегнати от Пакет Мобилност и планиращи транспортна дейност в Германия/Западна Европа. Целта на семинара бе участниците да придобият обща представа относно предвидените чрез пакета промени, възможностите за учредяване на транспортно дружество в Германия, както и от спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане между Германия и България. Адвокат д-р Решке разясни въпроси, свързани с двойното данъчно облагане, с корпоративното право в Германия и с европейското транспортно законодателство. 

Пакет Мобилност изисква оперативен офис и финанси

На събитието „Пакет Мобилност – проблеми и решения“ един от лекторите - Левент Хамид, юрист, София, България, наблегна на същността на разпоредбите, съдържащи се в пакета.

Хамид изтъкна, че засега няма шанс Мобилност да бъде отменен скоро, защото обжалването ще отнеме към 2 години и едва ли ще има съществен резултат от него. Оценката за екологичното въздействие на Мобилност също вероятно няма генерално да промени нещата.

„Пакетът ще засегне правилата за професия превозвач, достъпът до пазарите, с цел да се изтласкат от европейския пазар превозвачи от Източна Европа. Ще се следят много строго каботажът и компаниите „пощенски кутии“, срещу тях са насочени и основните контра мерки“, каза Хамид.

За превозвачите ще има изисквания за установяване и финансова стабилност. Фирмите трябва да разполагат с помещение, в което се съхраняват документацията, договорите, документите за каботажи. В оперативния център трябва да се връща камиона, операторът да е регистриран по ДДС, да има разрешение за транспорт в тази държава, да има назначен персонал и управител.

В пакет Мобилност влизат и вановете между 2,5 и 3,5 тона, за които също се изискват капитал и резерви - по 9000 евро за всеки първи ван и по 5000 евро за всеки следващ. Охлаждането от 4 дни между каботажните операции важи само за операции в една и съща държава. Ще могат да се извършат 3 каботажни операции в рамките на 7 дни.

Нови са и интелигентните тахографи, които ще информират за локализацията на всеки 3 часа и по границите. Ще се следи строго и за спазването на правилата за командироване.

Превозвачите се нуждаят от план и стратегия за конкурентоспособност

На събитието „Пакет Мобилност – проблеми и решения“, проф. д-р Фридеман Кайнер, завеждащ катедра в Университет Манхайм, Германия, засегна темите относно подготовката на превозвачите за пакет Мобилност.

Проф. Кайнер отбеляза, че пакет Мобилност не е съвместим с идеята за единен европейски пазар и единно търговско пространство, в което да печелят и по-слабо развитите източноевропейски компании. Според Кайнер под предлог за повече социална сигурност и обезпеченост на служителите, пакет Мобилност явно ще облагодетелства западноевропейските компании.

Например задължението за връщане на предложните средства в държавата по регистрация на всеки 8 седмици според регламента трябва да послужи за повече безопасност по пътя и за местен контрол. И работниците се командироват според условията на приемащата държава, което противоречи на условията на конкуренцията.

Съдът на ЕС реално ще позволи ограничение на свободата на услугите, защото иска работника да бъде защитен в държава с по-висок стандарт и при каботаж. А защо трябва да има разлика в защитата на работниците при каботаж 7 дни в Германия, или при курсове Германия-Австрия?

„Не бих възложил много надежди на жалбата на Полша в Съда на ЕС, защото съдебната институция дава твърде голяма свобода за преценка на отделните държави. Съдът трябва да бъде убеден, че връщането на празни камиони нарушава стремежа към екология и Зелена сделка на Стария континент. Превозвачите трябва да се ориентират в динамичните събития и да се подготвят, за да запазят своята конкурентоспособност“, добавя Кайнер.

Експертът казва, че когато се регистрират клонове на фирмата в чужбина, те естествено ще имат проблеми с транспортното право, трудово-правните отношения, данъците и т.н. За всички тях могат да се намерят работещи решения. Такива са например регистрацията на фирма в Германия или Франция, за да се избегне връщането на камионите и да се покрият условията за каботаж.

Въпросният клон трябва да отговаря на местните изисквания за извършване на дейност/професия, иначе лицензът ще се губи. Следва да се направят план и стратегии за всяка една фирма, за да запази тя своята конкурентоспособност. В тази насока проф. Кайнер активно работи със специалиста по транспортно право, адвокат Надежда Решке. Голямата цел е регистрираната фирма в чужбина да наема работници при условията на българското законодателство и така да се спестят средства.

Всеки превозвач трябва да има работеща стратегия как да запази конкурентоспособността си и да е готов да я използва след 18 месеца, когато изтече гратисният период за влизането в сила на разпоредбите от пакет Мобилност.

Събитието завърши с полезна дискусия, в която превозвачите и представителите на логистичния бранш получиха отговори на въпросите си, касаещи конкретни казуси от пакет Мобилност, въпроси по регистрация и учреждаване на дружества в Западна и Централна Европа, в коя държава ще бъде облагана печалбата на новоучредено дружество и ще се дължи данък „дивидент“?


 

<< Обратно към новините