Въздушният товарен транспорт губи пазарни дялове

30.07.2020

Въздушният товарен транспорт губи пазарни дялове

Най-засегнати са компаниите, изпълняващи товарни полети в Европа и Латинска Америка.

[✕]

Отчита се слабо възстановяване на въздушния товарен транспорт през юни, но бизнесът остава „изключително предизвикателен“. Общите обеми на въздушните товарни превози, измерени в тонове за километри (CTKs) са намалели с 17,6% през юни на годишна база, след отчетения спад с 20,1% през май. Това показват новите данни на Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA).

Търсенето на товарни самолети през юни остава по-слабо, въпреки постепенното възстановяване на производствата и новите поръчки за износ. Въздушните товарени превози губят пазарен дял в световна търговия, тъй като купувачите се обръщат към по-евтин транспорт, но с по-дълго транзитно време.

[✕]


Капацитетът за тон наличен товар на километър е намаля с 34,1% през юни на годишна база, което доведе до увеличаване на коефициента на натоварване с 11,5 процентни пункта. От IATA припомнят, че през април и май, коефициентът на натоварване е бил близо до рекордно високи нива. Голяма част от свиването на капацитета се свеждаше до отмяната на пътническите самолети, които превозват товари. Това доведе до свиване на капацитета със 70%.

По отношение на регионите, най-засегнати са компаниите в Европа и Латинска Америка. Европейските компании отчетоха спад на обеми на въздушните товарни превози, измерени в CTKs, с 27,6% през юни. Това е леко подобрение спрямо май (-29,7%), но вторият най-лош резултат сред регионите. Международният капацитет се е свил с 40,7%. Компаниите, базирани в Латинска Америка, отбелязаха спад с 33,2%, докато капацитетът е спаднал с 52,3%.

В Север Америка се отчита подобряване, като обемите на въздушните товарни превози, измерени в CTKs, са намелели с 8,8% през юни, спрямо регистриран спад от 13,2% през май. В азиатско-тихоокеанския регион отчетоха намаление с 20% през юни, спрямо спад от 18,8% през май. Регионът се влияе от намаляването на доставките на ЛПС по въздух, но много ключови търговски маршрути (Азия-Северна Америка, Африка-Азия, Европа - Азия) остават относително устойчиви. В Близкия Изток обемите на въздушните товарни превози са се свили с 19,1%. В Африка отчетоха спад от 13,8%, през юни, спрямо намаление с 7,3% през май. 

<< Обратно към новините