Новата база на ОЙРОШПЕД в Русе осигурява бързи доставки до Румъния и България

29.07.2020

Новата база на ОЙРОШПЕД в Русе осигурява бързи доставки до Румъния и България

Най-големият логистичен център на компанията е разположен в индустриалната зона на дунавския град.

[✕]

На площ от 39 000 кв.м са разположени 7 склада с общ капацитет от 13 000 кв.м. Конструкцията, оборудването и организацията на работа в складовете съчетават немско качество и стандарти за осигуряване на сигурност с 30 години български и международен опит в областта на спедицията и логистиката.

Складовете в логистичната база дават възможност за съхранение както на различен вид конвенционални стоки, така и на специфични стоки като:

[✕]

* Опаковани химически продукти, вкл. препарати за растителна защита;
* Семена за посев;
* Различни видове торове за селското стопанство;
* Козметични продукти;
* Опаковани хранителни продукти и други бързо оборотни стоки.

Складовете са лицензирани и отговарят на всички изисквания на Директива Seveso III (2012/18/ЕС). Модерният високостелажен логистичен склад – клас 1 е с площ от 6 000 кв.м конструкцията е стоманобетонна с ефективна топлоизолация с дебели сандвич панели от негорима вата, а подът е от шлайфан бетон с покритие, устойчиво за химически продукти.

Базата е оборудвана с пожароизвестителна система и собствен воден резервоар с обем от 900 куб.м. Изградена е модерна пожарогасителна система със спринклери. Складът е оборудван с димни люкове, димна завеса и взривозащитени вентилатори. Непрекъснатата работа на базата е осигурена чрез електрозахранване от два независими източника.

В логистичния център е монтирана 5-етажна стелажна система с капацитет от
10 000 палетоместа.
Стокооборотът в склада се менажира чрез модерна WMS система за управление на складови наличности посредством мобилни устройства и баркодове.Базата разполага с 10 товаро-разтоварни нивоизравнителни рампи и два отделни входа с височина 5 метра.

За осигуряване на правилно съхранение на семената за посев е построен специално конструиран и климатизиран склад, създаващ необходимите условия на температура и влажност, изисквани  при съхранение на такъв тип стоки. За поддържане безопасността от заразяване на семената при съхранение се работи с програма с високо ниво на дезинсекция и дератизация на складовете и заобикалящите ги площи.

Логистичната база разполага и с отделен склад за съхранение на торове за селското стопанство, като в него също е възможно осигуряване на определена температура, изисквана от спецификата на продуктите.

Стратегическото местоположение на логистичния център на ОЙРОШПЕД - в непосредствена близост до Дунав мост, осигурява на всички клиенти и партньори бързи доставки до България и Румъния.

"Най-голямото предимство за нашите клиенти и партньори е, че избирайки нашия логистичен терминал в Русе, те ще имат възможността техните пратки да се обслужват и доставят до адрес на краен клиент в България и Румъния в рамките на 24 часа, благодарение на ежедневните връзки посредством групажните линии", казва Светослав Георгиев, ръководител на База Русе.

Екипът на базата предоставя пълен набор от услуги в областта на логистиката и транспорта. Освен наем на складови площи, клиентите ни могат да се възползват и от транспортно-логистичните услуги на ОЙРОШПЕД: ежедневни групажни линии на територията на цялата страна; внос и износ (сухопътен) до Европа и Азия; морски и въздушен транспорт; управление на товари, 3PL и 4PL; митническо складиране и много други.

"Вярваме, че с новата база ще подкрепим развитието на местния бизнес от една страна, а от друга – и на региона. Русе се превръща в атрактивна зона за международна спедиция и доста компании проявяват интерес към града като отправна точка за експорт на техните стоки в близка Румъния или към Украйна и Русия. Местните бизнеси ще могат да разчитат на качествено обслужване и пълната експертиза и услуги, които ОЙРОШПЕД предлага. Това ще ги направи по-конкурентноспособни не само на българския пазар", коментира Явор Панталеев, прокурист на логистичната компания.

При интерес за наемане на складови площи, търсете Светослав Георгиев, ръководител на База Русе, моб. тел. 088 901 77 99 или имейл s.georgiev@eurosped.bg

<< Обратно към новините