Европарламентът удължава с 7 месеца изтекли шофьорски документи и инспекции

21.05.2020

Европарламентът удължава с 7 месеца изтекли шофьорски документи и инспекции

Европейският парламент промени регламента, който удължава валидността на техническите инспекции на превозните средства, свидетелствата за професионална компетентност и на шофьорските книжки.

[✕]

ЕП добавя още един месец към предложението на Европейската комисия.

Само две седмици след като Европейската комисия представи проекта за регламент, членовете на ЕП го приеха на спешно гласуване. Основната новина е удължаването на валидността на някои документи с до седем месеца от датата на изтичане на срока, вместо шест, предложени от ЕК, съобщава испанската федерация на транспортните асоциации Fenadismer.

[✕]


Освен това Европейският парламент иска удължението да обхване документите, които са изтекли между 1 февруари и 31 август, а не само тези между 1 март и 31 август, както е предложено от Комисията.

Изключителните мерки, предвидени в регламента, се отнасят до следното:

- шофьорски книжки,
- тестове за техническа изправност на моторни превозни средства и техните ремаркета,
- лицензи на Европейската общност и удостоверения на водачи за предоставяне на услуги за автомобилен превоз на товари,
- единични сертификати за безопасност.

Парламентът предложи да удължи валидността на документите за седем месеца в случай на изтичащи инспекции на превозните средства и сертификатите за компетентност. От друга страна, за инспекциите на тахографите, удължаването е с до 6 месеца и обхваща случаите между 1 март и 31 август.

Освен това Комисията предложи облекчение за транспортните компании, които вече не отговарят на изискванията за финансово състояние. ЕК иска да удължи периода, в който те трябва да докажат, че го покриват, от шест на дванадесет месеца. Комисията иска да предложи такъв период нза компаниите, чийто статут е оценяван между 1 март и 31 декември тази година. ЕП предлага 12-месечният период да обхване компании, чийто статут е оценявн между 1 март и 30 септември тази година. Адекватното финансово състояние е изискване за получаване на лиценз за упражняване на професията превозвач.

По предложение на Европарламента всяка държава ще реши дали да приложи или не тези специални мерки в транспортния сектор. Държавите-членки обаче ще трябва да спазват сроковете за чуждестранните компании, извършващи транспортни операции на тяхна територия.

Например, ако Дания не реши да удължи валидността на изтеклите срокове за инспекции на превозни средства, не може да изисква от португалския камион да има валидна проверка, ако португалското правителство въведе тази спешна мярка и превозвачът се вмества в рамките на крайния срок.
 
 Държавите, където пандемията изисква допълнително удължаване на валидността на транспортните документи, ще могат да го прилагат, но за максимум още 6 месеца. След това те ще трябва да уведомят ЕК за това, но преди 1 август. Европейската комисия все още не е приела предложенията на ЕП.

 

<< Обратно към новините