Е-търговците отчитат по-високи разходи заради прекъснати доставки

21.05.2020

Е-търговците отчитат по-високи разходи заради прекъснати доставки

До преди два месеца компаниите успяваха да работят на основа на резерви в складовете, а в момента изпитват недостиг на определени продукти.

[✕]

Повечето държави бавно започват да смекчават мерките за борба с пандемията и позволяват повече физически търговски обекти да отворят врати. Според новото проучване на Ecommerce Europe, публикувано в средата на месец май, 95% от анкетираните посочват, че техните страни са стартирали стратегия за излизане от извънредните мерки. Общо 18 членове на европейската асоциация са се включили в проучването, което обхваща 16 държави, включително България.

Прогнозира се, че през предстоящия период потребителите ще започнат да купуват повече от ритейл магазини, а това ще доведе до допълнителен натиск върху сектора за е-търговия. Докато през март само 27% от физическите магазини са работили, към момента 67% от анкетираните посочват, че са отворени отново.

[✕]


Въпреки ръстът на онлайн търговия през последните месеци, проучването показва различно въздействието на COVID-19 върху индустрията. Докато при много сектори обикновено се наблюдава увеличение на продажбите, от значение остава сферата на дейност, като някои вече изпитват/очакват спад. Например, модната индустрия отбеляза значително намаляване на продажбите. Дори за секторите, при които се отчита увеличено търсене, ръстът на продажбите също е довел до по-високи разходи, заради прекъснати доставки, необходимостта от допълнителен персонал и повишени мерки за безопасност.

Секторът на онлайн търговията отбеляза леко възстановяване през последните месеци, тъй като по-малко респонденти очакват в момента спад на продажбите (73% на 39%). В проучване през март 60% от анкетираните идентифицираха проблем във веригите на доставки и повечето други очакваха това да се случи скоро. Данните от май показват, че все повече страни имат проблеми със снабдяването със стоки (78%). Докато до преди два месеца фирмите успяваха да работят на основа на резерви в складовете, в момента изпитват недостиг на определени продукти. Тези дефицити се дължат най-вече на затворено или ограничено производство на продукти, по-дълги срокове на доставка и на бума в търсене на някои продукти. В цяла Европа тежестта върху операторите на пощенски и колетни пратки намалява от март, тъй като те започват да адаптират към увеличеното търсене.

Въпреки че периодът не е бил лесен за бизнеса, голяма част от анкетираните посочват, че са като цяло удовлетворени (67%) или имат неутрална позиция (17%) как правителствата са отговорили на кризата. По отношение на мерките за подкрепа, най-големият оставащ проблем изглежда е, че средствата за подпомагане, са предоставени предимно под формата на заеми (89%). В Германия компаниите трябва да докажат своята платежоспособност за получаване на заеми, което може да бъде трудно. По подобен начин в Чехия и Австрия компаниите също имат проблеми с получаването на заеми или субсидии.

В България част от мерките за подкрепа са схемата 60/40 и безлихвен кредит до 4500 лева за период от 5 години. На въпроса „Какво е мнението ви за мерките за подкрепа, които са предприети от правителство във вашата страна от началото на кризата?“, като отговор е посочен „като цяло недоволни“. На въпроса „Как влияе ситуацията върху доставките на колети?“ е посочено „малко отрицателно въздействие“, а на въпроса „Имат ли онлайн магазините проблеми във веригите на доставки“, отговорът е „не“.

<< Обратно към новините