Какви са тенденциите във веригата на доставки на нефтопродукти

15.04.2020

Какви са тенденциите във веригата на доставки на нефтопродукти

Редица анализатори считат, че глобалната пандемия от коронавирус от началото на 2020 г. свива търсенето на горива с около 20%

Веригите на доставки на нефт и нефтопродукти функционират в нестабилна външна среда, повлияни от геополитически вълнения, глобална конкуренция и колебливост на цените. В тези условия, бизнесът се фокусира върху маржовете, а спестените разходи се реализират, чрез периодично подобрявани прогнози и графици с все по-кратък хоризонт на планиране. От своя страна, стойностната верига в петролната индустрия е особено чувствителна към цената на суровината, тъй като тя съставлява 65-70% от крайната нетна цена на продуктите (бензин и дизелово гориво) и в общият случай се регистрира с 2 месеца закъснение в крайния субект по веригата. Това посочва в изследването си свързано с веригата на доставки на нефт и нефтопродукти подп. доц. д-р Владимир Иринков, от катедра Логистика на Военна академия „Г.С.Раковски“.

Редица анализатори считат, че глобалната пандемия от коронавирус от началото на 2020 г. свива търсенето на горива с около 20%. Това означава, че светът на ден изразходва с около 20 милиона барела петрол (мб/д) по-малко. Свитото търсене на горива на азиатския пазар, в края на януари 2020 г., (а месец по-късно и по целия свят), причинено от разпространението на заразата с COVID-19, дава началото на низходящата тенденция в цените на петрола.

Анализ на загубите в бранша би бил доста относителен поради сравняването на осреднени и не до там точни данни за цената на нефта и разходите за производството му. В разходите попада стойността за проучване, производство, инвестиции, транспорт, такси, данъци, лихви и т.н. Според Wall Street Journal разходите за един барел шистов нефт в САЩ са 23 долара, от които за производство (добив) 6 $/б. Общите разходи за 1 барел в Русия са 19 долара, от които само за добив са 3 $/б. В Саудитска Арабия общите разходи за 1 барел петрол са най малки – 9 долара, но в тях производствените са като в Русия - 3 $/б. Свитото търсене и невъзможността за реализиране на произведените продукти, принуждава нефтопреработвателите да съкращават производството, на места с над една трета.  

<< Обратно към новините