Счупените вериги на доставки ще окажат натиск върху паричните потоци

13.04.2020

Счупените вериги на доставки ще окажат натиск върху паричните потоци

Виктор Манев, съосновател и партньор в Импетус Капитал: Товарите в Европа са намалели, но предлагането на транспорт е непропорционално по-ниско спрямо този спад.

Днес онлайн срещата ни е с финансист, инвеститор и консултант в областта на компании с растеж. Как работите във време на криза? В какъв свят ще се събудим след нея? Как банките и инвестиционните компании могат да помогнат на веригата на доставки? В какъв бизнес бихте инвестирали? Ето какво споделя Виктор Манев, съосновател и партньор в Импетус Капитал, която инвестира в растящи и иновативни компании.

"Сегашната ситуация и разрешаването на здравната криза с вируса довежда до непреценено увеличаване на рисковете за икономиката. Политиците не искаха да приемат в началото, че замразяването на търсенето ще доведе до разрушаване на предлагането и така Европа ще се „събуди“ в съвсем нов свят, където огромна част от мощностите, които до вчера работиха на пълен капацитет ще бъдат излишни. Този ефект вече се наблюдава в Китай, където след приключване на карантината и стартиране на 90% от мощностите в икономиката няма поръчки от основните пазари - Америка и Европа. Рискът на „задушаване“ на търсенето в икономиката на Европа ще доведе до систематично изменение на множество сектори. Например, вероятно потреблението на петрол трудно би се върнало на равнищата отпреди кризата, като това директно рефлектира върху капацитетите в добивната и химическата промишленост. „Задушеното“ търсене ще повлияе директно или косвено върху всеки сектор на икономиката, естествено и чрез прекъснатите вериги на доставки за бизнеса. Това ще доведе до значителна промяна на начина на правени на бизнес, като някои бизнеси ще бъдат поставени под огромен натиск. Намаленото търсене и разбитата верига на доставки ще доведат до натиск върху паричните потоци на фирмите. От там, онези бизнеси които са със значителна кредитна експозиция, ще бъдат поставени под натиск за преструктуриране.

В Импетус Капитал имаме инвестиции в 8 компании, като приходите на портфейлните компании пораснаха с 31% между 2018 г. и 2019 г., от 94 млн. евро на 123 млн. евро. Инвестираме в растящи и иновативни български бизнеси. Решенията на нашите компании са често насочени да автоматизират и дигитализират съществуващи процеси и решения. До настоящата криза знаехме, че това е пътят към бъдещото, но днес резултатите на компаниите говорят сами за себе си. Например, Импетус е инвеститор в единствената специализирана B2B платформа за търговия на едро с бързооборотни стоки в България. На 13 март тя отчете двоен ръст, спрямо среднодневния оборот от началото на 2020 г. В първия ден от обявяването на извънредното положение, средната стойност на поръчката в платформата се повиши с 42%, спрямо средното ниво за целия период от началото на годината (дължащо се на по-големите количества в поръчка, а не заради повишение на цени). B2B платформата е в постоянен растеж до момента, но от март тази година търговците на дребно, дистрибуторите и производителите на пакетирани стоки, разбраха, че наистина се нуждаят от автоматизация на процесите на поръчване на стоки, така че да могат да продължат да работят ефективно, а и да опазват персонала си. Подобна е и ситуацията при друга компания, която автоматизира процесите на база на алгоритмично познание, в която сме инвестирали. В момента тя е автоматизирала ежедневните поръчки към доставчиците на един електронен магазин, като подготвя подобни решения за големи вериги магазини. Друга компания, в която имаме инвестиция, работи в транспортно-логистичния бранш и има огромно натоварване на капацитета си. Днес товарите в Европа са намалели, но предлагането на транспорт е непропорционално по-ниско спрямо този спад. Компании от периферията на Европа (България и Румъния) работят на пълен капацитет.

При премахваме на ограниченията за свободно придвижване и работа из Европа ще установим, че сме в един различен свят. С избора, който сме направили, трябва да решим как ще възстановяваме икономиките си. Отделни сектори ще бъдат трайно засегнати - туризъм и свързаните с него въздушен транспорт и недвижими имоти. Секторите, които се занимават с автоматизация и дигитализация, такива в които Импетус инвестира, ще са печеливши. Основният въпрос е как ще бъде възстановено потребителското и инвестиционно търсене в икономиките, така че да възстановим по-бързо предлагането обратно. Друг основен въпрос е дали държавите трябва да помогнем само на избрани сектори или всички работещи до февруари тази година заслужават помощ. Правителствата в Европа ще трябва да търсят решения над тези въпроси.

Финансовите институции ще имат изключителна роля във възстановяването на бизнеса. Този път правителствата и регулаторите в Европа ще трябва да насочат усилията си не само към спасяването на финансовия сектор, както през голямата финансова криза от 2008 г., но и към спасяването на малкия бизнес. Банките по своята същност ще имат ограничена роля там. Те са в позицията на „шофьора“, който управлява кола с 100 км/ч, опитвайки се да шофира, гледайки в огледалата за обратно виждане. Тук по-добра роля ще имат фондовете за частен капитал, които имат познанието как да се инвестира в моменти на криза и как да се подпомага оперативно бизнеса на портфейлните компании. В Импетус ще продължим да инвестираме като приложим познанието си в изграждане на силни управленски екипи и откриването на компании, които подобряват продуктивността и ефективността. Интересни за инвестиции ще бъдат компании в секторите с изкуствен интелект (AI), машинно и алгоритмично познание (ML), науките за живота (life sciences), интернет нещата (IoT) и носимите устройства (wearables) и свързани/умни домове (connected/smart homes). Там ще открием компаниите на бъдещето."

<< Обратно към новините