Регистрирайте се за 8. издание на Логистична Бизнес Конференция на 27.10.2020 г.!

Национален борд ще разследва произшествията в транспорта

16.01.2020

Национален борд ще разследва произшествията в транспорта

До този момент дейността се извършваше от Звено към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

[✕]

Ако искате да четете списание ЛОГИСТИКА в електронен вариант, абонирайте се тук

Произшествията във въздушния, водния и железопътния транспорт ще се разследват от Национален борд. Правителството прие постановление за създаване на новата структура и правилник за дейността й. Бордът ще бъде постоянно действащ колегиален орган, който се ръководи от управителен съвет. Управителният съвет ще се състой се от трима членове, в т.ч. председател и двама заместник-председатели.

[✕]


Националният борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт ще осъществява дейност по разследване във връзка с безопасността на:

Авиационни събития: авиационни произшествия, сериозни инциденти и инциденти с граждански въздухоплавателни средства на територията на Република България, териториалните води и обслужваното въздушно пространство съгласно поетите от Република България международни ангажименти, независимо от държавата на регистрация на въздухоплавателните средства;

Морски произшествия и инциденти в морските пространства на Република България, както и произшествия и инциденти с морски кораби, намиращи се във вътрешните водни пътища на Република България и речни кораби, плаващи във вътрешните морски води и в териториалното море на Република България;

Тежки железопътни произшествия, както и по своя преценка – разследване на произшествия и инциденти, които при различна обстановка са могли да доведат до последиците на тежките железопътни произшествия, и на произшествия и инциденти извън посочените.

До този момент дейността се извършваше от Звено към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Служителите на екипа преминават на щат към Националния борд. Общата му численост e 11 щатни бройки, в т.ч. председател, 2 заместник-председатели и 8 щатни бройки инспектори, които извършват дейности по разследване на произшествията във въздушния, морския и железопътен транспорт.

<< Обратно към новините