Логистиката в зоната на безграничната креативност

30.10.2019

Логистиката в зоната на безграничната креативност

Дългоочакваното бизнес събитие - седмата Логистична бизнес конференция с тема „Веригата на доставки: Технологии и хора“ отново предизвика силен интерес сред хората в логистичната общност на България.

Над  300 участници слушаха с интерес 18-те лектори,а в кафе-паузите имаха възможността да проведат лични разговори с тях. На 17 фирмени щанда в експо зоната на Логистичната бизнес конференция, те се запознаха с новости от складовата техника, софтуерните решения и логистичните услуги.

Лектори са мениджъри от водещи логистични компании, професионалисти, които предлагат и внедряват иновативни системи за управление на процесите във веригата на доставки, логистични мениджъри и консултанти по електронна търговия, признати експерти по застраховане и данъчно облагане, създатели на стартъп компании и др.Водещият международен форум на транспортно-логистичния бранш и свързаните с него производства и услуги бе открит от Снежина Баджева, управител на Българска Транспортна Преса. Тя изрази надежда, че много от идеите, които ще бъдат споделени на събитието, после ще бъдат приложени в практиката на българските компании.

Приветствие към аудиторията отправи зам.-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Андреана Атанасова. „Тук съм, за да видим доколко държавата може да помогне на вашия бизнес - с тези думи се обърна тя към участниците. - Отговорност на държавата е да осигури инфраструктурата и сигурността на транспортните потоци. А също и да създаде възможност за развитие на технологиите, които помагат на бизнеса.“ После тя запозна присъстващите с инфраструктурните проекти, които се реализират в страната, както и тези, които се подготвят за в бъдеще.Първият панел на конференцията: „Пътят на доставките: Безгранична креативност“ започна с мениджъра, който много обича да наднича в бъдещето - Николай Божилов, председател на съвета на директорите на Юнимастърс. Темата, която засегна той, бе: „T и Л - бърз поглед към близкото бъдеще!“. В нея той прикова вниманието на аудиторията към новите технологии, които променят света на логистиката. „Вече се осъзнава, че моделът на съвременната логистика е сбъркан - каза той. - В момента той е ориентиран към доставчика, а трябва да е насочен към клиента. Това положение със сигурност ще се промени с новите технологии. В бъдещето превес на пазара ще има този доставчик, който владея последната миля.“Като естествено продължение на тази тема беше следващата презентация на управителя на ДСВ Роуд Яни Тотев, чиято тема бе „Краят на supply chain мениджмънта или не съвсем“. „С бурното развитие на електронната търговия се промени и моделът на самата B2C търговия -каза той. - Търговецът вече има достъп до необятна група клиенти, чиито нужди трябва да бъдат задоволени. Това обаче води до бум на градския трафик.“ Тук могат да помогнат новите технологии като автономен транспорт, роботизация, споделени пунктове за доставка и др.

Мартин Нусбаумер, част от екипа за платформи и технологии (Platform & Technologies) на SAP в Централна и Източна Европа и Павлин Дянков, вицепрезидент Бизнес решения в Скейл Фокус, запознаха присъстващите с актуални иновации в решенията за веригите на доставки. Обработването и анализът на данни от „Интернет на нещата“ (IoT) бе посочено като ключов фактор за бъдещата логистика. Технологията цели да помогне на потребители да се превърнат в „Интелигентно предприятие“, като изгради връзка между IoT оперативни данни и класическите корпоративни данни, за да могат непрекъснато да се взимат интелигентни решения.
В рамките на конференцията се състоя и премиерата на първата по рода си книга, която събира на едно място добрите практики на водещи български фирми в сектора Транспорт и логистика: „НАЙ-ДОБРИТЕ БИЗНЕС МОДЕЛИ В ТРАНСПОРТА И ЛОГИСТИКАТА В БЪЛГАРИЯ“.Повече подробности за това, което споделиха лекторите в другите панели, може да видите тук:

Стратегии, сигурност и сътрудничество във веригата на доставки

Електронната търговия и веригата на доставки

Бизнес решения за управление на склада, парите и хората
 

Генерален партньор на Логистичната конференция бе FROTCOM България, който не за пръв първи път показва, че вярва в нас. Основни партньори в подготовката и провеждането на конференцията бяха ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП и ЙОБСТЕЛ България. Компаниите SAP България, DSV, Транспрес и Транскапитал също подкрепиха водещия международен форум на транспортно-логистичния бранш и свързаните с него производства.

 

<< Обратно към новините