Стратегии, сигурност и сътрудничество във веригата на доставки

31.10.2019

Стратегии, сигурност и сътрудничество във веригата на доставки
Лекторите във втория панел на седмата Логистична бизнес конференция: Катя Вакова, Георги Христов, Веселин Стоянов, Петър Дончев и Аспарух Коев

Организаторите от Българска Транспортна Преса и списание ЛОГИСТИКА посрещнаха с добре дошли участниците и гостите на дългоочакваното събитие в българската логистиката. Седмата Логистична бизнес конференция събра повече от 300 участници, 18 лектори и 17 фирмени щанда в експо зоната.

Първият панел бе озаглавен ПЪТЯТ НА ДОСТАВКИТЕ: БЕЗГРАНИЧНА КРЕАТИВНОСТ. Лектори в него бяха Николай Божилов, председател на съвета на директорите на Юнимастърс, Яни Тотев, управител на ДСВ Роуд, Мартин Нусбаумер, част от екипа за платформи и технологии (Platform & Technologies) на SAP в Централна и Източна Европа и Павлин Дянков, вицепрезидент Бизнес решения в Скейл Фокус. Те запознаха присъстващите с актуални иновации в решенията за веригите на доставки.


Книгата "НАЙ-ДОБРИТЕ БИЗНЕС МОДЕЛИ В ТРАНСПОРТА И ЛОГИСТИКАТА В БЪЛГАРИЯ" бе посрещната с интерес от посетителирте на седмата Логистична бисенс конференция 

СТРАТЕГИИ, СИГУРНОСТ И СЪТРУДНИЧЕСТВО ВЪВ ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИ бе темата на втория ни панел.
Темата на панела буквално илюстрира партньорството и сътрудничеството във веригата на доставки, посочи един от лекторите, тъй като всички ние, работим един с друг.

Първият лектор Катя Вакова, директор на дирекция Транспортно и морско застраховане в ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП коментира по темата „Застраховането в транспорта - защо, кой и как?“. Тя обясни какво е включено в застрахователната сума на товарите, какво покрива застраховката, защо е необходима и какви са основни разлики между карго и отговорност на превозвача. Катя Вакова даде и конкретни примери от практиката на застрахователното дружество.


За новата система за прогнозиране на продажбите в Софарма Трейдинг говори Георги Христов, мениджър Управление верига на доставки в компанията. Поради присъщата несигурност на търсенето и снабдяването на всеки етап от веригата за доставки, удовлетворяването на търсенето зависи пряко от гаранционния запас. Връзката между двете е експоненциална, което означава, че 100% гаранция за удовлетворяване на търсенето на теория изисква поддържане на безкрайно количество гаранционен запас. Доброто планиране на наличностите изисква да се дефинират вероятностните нива за удовлетворяване на търсенето, като продуктите се групират в различни категории за желано ниво на обслужване.


Веселин Стоянов, управител на Транспрес, проследи пътя на пратките и сподели добрата практика на компанията. „Технологиите са онзи необходим актив, който да ни освободи оперативно време и да ни осигури поле за развитие. Той не заменя хора и никога няма да може да ги измести. Но технологиите намаляват риска от субективна грешка и страха от него. Те дават спокойствие заради обективни измерители на ситуацията. Но сътрудничеството между хората и технологиите е невъзможно да се случи без комуникация и обучение. За всеки нов софтуер, за всяка нова система, за всяка голяма промяна в даден процес, организираме обучение, за да могат хората, които са пряко замесени, да се чувстват комфортно и уверени“, коментира Веселин Стоянов.


Интелигентни технологични решения намаляват оперативните разходи и подобряват ефективността на веригите за доставки. Успешни примери за сътрудничество и преминаване към устойчива транспортна система представи на Логистична бизнес конференция изпълнителният директор на Скания България, Петър Дончев. „Автомобилният бранш днес е изправен пред истинска технологична революция. Електрификацията, дигитализацията и автоматизацията са примери за технологични разработки, които променят нашата индустрия“. Според него трансформацията към устойчивост изисква цялостен, холистичен подход. Той базира промяната на три основни стълба - енергийна ефективност, алтернативни горива и електрификация, и интелигентен и безопасен транспорт.“


Аспарух Коев, изпълнителен директор на Трансметрикс, постави въпроса дали логистиците ще помогнат да се внедри софтуер, който да ги замести? Той отбеляза, че Artificial Intelligence (изкуственият интелект) може да бъде заменен с понятието Augmented intelligence (добавена интелигентност), която е по-силен подход отколкото ако работи само логистик или само компютърна система.


В паузите посетители се насладиха на ароматно кафе и установиха много нови бизнес контакти. Паралелно с конференцията се проведе и изложение на български и чуждестранни фирми, предлагащи продукти и решения за логистиката.
Повече подробности за това, което споделиха лекторите в другите панели, може да видите тук:

Логистиката в зоната на безграничната креативност

Електронната търговия и веригата на доставки

Бизнес решения за управление на склада, парите и хората

<< Обратно към новините