НОВО: Абонирайте се за електронна версия на сп. ЛОГИСТИКА! Излезе 23. издание на КОЙ КАКЪВ Е в транспорта и спедицията в България 2020.

Крачка напред в цифровизацията на товарния транспорт

11.06.2019

Крачка напред в цифровизацията на товарния транспорт

Съветът на ЕС е постигнал съгласие относно предложение за установяване на единна правна рамка за използването на електронна информация за товарните превози във всички видове транспорт. Това се посочва в съобщение за медиите, разпространено от институцията.

"Предложението представлява значителна крачка напред в цифровизацията на транспорта. То ще спести както време, така и пари и ще бъде полезно за околната среда", посочи Ръзван Кук, министър на транспорта на Румъния и председател на Съвета.

Съгласно общия подход на Съвета съответните публични органи ще трябва да приемат информацията, предоставяна по електронен път на сертифицирани платформи. Компаниите ще могат да предоставят информацията и на хартиен носител, ако предпочитат този начин.

[✕]

В рамките на три години след влизането в сила на новите правила, Комисията ще приеме общи технически спецификации за осигуряване на оперативна съвместимост между различните информационни системи и решения, използвани за обмен на информация относно товарните превози. В спецификациите ще бъдат определени също общи процедури и подробни правила за достъпа и обработването на тази информация от органите, за да се гарантира, че правилата се прилагат по еднакъв начин.

Основната пречка за по-широкото използване на цифрови транспортни документи е ниската и нееднаква степен на приемането на цифрови документи от различните органи. Няма съгласувана правна рамка и за обмена на информация се използват множество различни, оперативно несъвместими ИТ системи.

Съветът внесе в текста, изготвен от Комисията, редица пояснения: например по отношение на обхвата, изискванията и отговорностите на всички участващи страни. Той опрости отговорностите на държавите членки по отношение на мониторинга и докладването и удължи преходния период от четири на шест години.

През май 2018 г. Комисията представи предложението в рамките на третия пакет „Европа в движение“. Одобреният текст е позицията на Съвета за преговорите с Европейския парламент. Както Съветът, така и Парламентът ще трябва да одобрят окончателния текст.

<< Обратно към новините