Регистрирайте се за 8. издание на Логистична Бизнес Конференция на 27.10.2020 г.!

МИ с Бизнес наръчник за малки и средни предприятия

14.03.2019

МИ с Бизнес наръчник за малки и средни предприятия

Бизнес наръчник за малки и средни предприятия ще бъде публикуван на интернет страницата на Министерството на икономиката до дни.

[✕]

От него ще могат да се възползват всички предприятия, независимо дали започват своята дейност, искат да разширят своя бизнес или да прекратят работа. Това обяви заместник-министърът на икономиката Лилия Иванова по време на „SMART GROWTH“, първата конференция за малък и среден бизнес, организирана от списание „Икономист“.
Икономическият зам.-министър посочи, че основната цел на наръчника е да поясни на бизнеса по-голямата част от режимите и процедурите, които МСП трябва да спазват в своята дейност. Той съдържа кратки описания и насоки за над 120 регулации, разпределени според фазата на жизнения цикъл на предприятията. Те имат за цел да обяснят и насочат МСП при стартирането на бизнес, административното управление, финансовите и счетоводни операции, търговските дейности, защитата на личните данни, участието в процедури по ЗОП, научната и развойна дейност, промяна в структурата на бизнеса или прекратяване на дейността.

[✕]


<< Обратно към новините