Регистрирайте се за 8. издание на Логистична Бизнес Конференция на 27.10.2020 г.!

Какво пречи на дигитализацията на жп транспорта?

12.11.2018

Експерти отчитат ниско ниво на оперативна съвместимост

Какво пречи на дигитализацията на жп транспорта?
Васил Тодоров, главен секретар на Българска търговско-промишлена палата, Людмил Иванов, председател на RASTIA, проф. Симеон Ананиев, ВТУ и проф. Никола Дурчев, управител на Балкантел, основател на асоциация RASTIA (от ляво на дясно)

В България няма закон, регламентиращ обединението на мултинационални компании, държавата и малките и средни предприятия с производства в областта на железопътната инфраструктура.

[✕]

Това заяви проф. Никола Дурчев по време на организирания от Асоциацията по железопътна сигнализация, автоматика, комуникация и индустрия (RASTIA) и Клъстер Зелен транспорт форум "Цифровизация на железопътния транспорт в България".

"Ние сме единствената страна в Европа, в която няма смесени предприятия", каза още проф. Дурчев. По думите му в България производството в областта на високите технологии е слабо развито, защото страната ни няма стратегия в тази насока.

[✕]

В дискусията участва и професор Тодор Размов, преподавател от ВТУ Т. Каблешков. Той подчерта, че за осъществяването на  цифровизация на железопътния транспорт у нас трябва да се разработи Единна система за управление на железопътната мрежа (ЕСУЖМ). Обменът на информация ще бъде реализиран с телематични приложения. За изграждането на тези приложения са създадени и утвърдени Технически спецификации за оперативна съвместимост (ТСОС) за товарни и пътнически превози. В настоящия момент обаче нивото на прилагане на ТСОС “Телематични приложения за превоз на товари” е ниско, твърди Размов. Няма информационни системи, които да покриват заложените в ТСОС изисквания за функционалност, обхватът е фрагментарен, не са разработени интерфейси с транс-европейската система. Като цяло нивото на оперативна съвместимост при цифровизацията на железопътния транспорт е ниско, посочи още преподавателят.

Във форума участие взеха още доц. Венцислав Трифонов от Технически университет - София, проф. Симеон Ананиев от ВТУ Т. Каблешков, Галина Василева, директор на дирекция Координация на програми и проекти в МТИТС и контролен орган по Механизма за свързване на Европа, както и Валери Димитров от C.R.E.A.M. Europe.

Подробности очаквайте в бр. 10 на списание Логистика.

 

<< Обратно към новините