22. издание на КОЙ КАКЪВ Е в транспорта и спедицията в България 2019. Включете се с нови възможности в Интернет версията!  Абонирайте се още сега за 2019 г.  Изберете и спечелете с комбиниран абонамент  + 

Работодателите против Българската автомобилна камара

11.06.2018

Работодателите против Българската автомобилна камара

Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара и Българската търговско-промишлена палата се обявиха за оттегляне на Законопроекта за Българската автомобилна камара.

Като цяло, те смятат, че предложеният законопроект влиза в драстични противоречия с Конституцията, Закона за защита на конкуренцията, Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Закона за юридическите лица с нестопанска цел и други принципи и норми на националното и международното законодателство. По този начин се създават предпоставки за нелоялна конкуренция, картелиране на пазара от крупните превозвачи и изтласкване на малките и средните предприятия
Според работодателите, с готвения законопроект се създават условия за нарушаване на конкуренцията в автотранспортния сектор, поради предвиждания режим на „квази саморегулация“. В противоречие с правилата на конкуренцията, професионалните общности гласуват прагови цени на услугите, вместо да работят по цени, регулирани на пазарен принцип.
Чрез предвиденото задължително членство в БАК на предприятията от сектора се нарушава принципът на свобода на сдружаване, регламентиран в чл. 44 и 49 от Конституцията на РБ и Конвенция 87/1948 г. на МОТ , ратифицирана от РБ. Освен това, се руши структурата на браншовото пространство и индустриалните отношения, които са изграждани през последните повече от 25 години.
Работодателите смятат, че правилата за допускане на нови участници на пазара не гарантират ясни условия за независимост и безпристрастност. Налице са условия за необосновани откази от лицензиране или значително забавяне на лицензирането, чрез което се ограничава конкуренцията, насърчава се картелирането в съответния сектор и изтласкване от пазара на малките и средни предприятия.
В декларацията им се твърди, че се узаконява явен конфликт на интереси. Комисията към БАК, която разглежда заявления и предлага на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията издаването или отказа от издаване на лиценз, се състои от лица, осъществяващи дейност в бранша. По този начин законопроектът предоставя право да се упражняват публични функции от лица, които имат безспорен частен интерес при осъществяването им, без да са предвидени защитни механизми и в грубо нарушение на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

<< Обратно към новините