22. издание на КОЙ КАКЪВ Е в транспорта и спедицията в България 2019. Включете се с нови възможности в Интернет версията!  Абонирайте се още сега за 2019 г.  Изберете и спечелете с комбиниран абонамент  + 

Свободна зона – Русе с 30 годишен юбилей

13.03.2018

Свободна зона – Русе с 30 годишен юбилей
От ляво на дясно - Галин Григоров, областен управител на Русе, Димитър Недялков, изпълнителен директор на „Свободна зона –Русе” ЕАД

На 7-ми март тази година “Свободна зона - Русе” отбеляза 30 години от създаването си.

Тя е създадена през 1988 г. с разпореждане на Министерски съвет на Република България като Стопанско предприятие „Свободна безмитна зона - Русе”. Целта му е да бъде важен импортно - експортен център, предоставящ митнически и данъчни облекчения за инвеститорите и търговците, опериращи на територията й. Стратегическите задачи пред тогавашното ръководство са били свързани с привличането на инвеститори с цел подпомагането на регионалния икономически климат и създаването на нови работни места за населението в региона. Именно амбицията и силната мотивация на ръководството за подобряване на икономическия климат и развитието на региона спомагат за няколко години предприятието да бъде газифицирано, електрифицирано, да бъдат изградени на неговата територия собствени складови и производствени помещения, подходни пътища, да бъде закупена претоварна техника.
В края на 1994 година с Разпореждане № 103 на Министерски съвет на Република България Стопанско Предприятие „Свободна безмитна зона – Русе” е преобразувано в „Свободна безмитна зона – Русе” ЕАД. Дружеството успява да съществува успешно и да бележи изключителен икономически просперитет до 2007 г. След направените законодателни промени и приетия нов Закон за данък върху добавената стойност голяма част от преференциите действащи до тогава на територията на свободните зони в България отпадат, което довежда и до отлив на клиенти. Въпреки това, дружеството успява да просъществува и до днес благодарение на добре развитата си инфраструктура, материално–техническа база и професионалистите, които работят в него. То е считано за един от най-добре развитите логистичен и индустриален център на територията на регион Русе поради отличната си локация, концентрацията на производствени, складови и офис площи, наличието на Митнически пункт, обслужващ товари преминаващи през територията на Свободна зона – Русе и Бюро за обслужване на превозвачите. От зоната са стартирали бизнеса си много чуждестранни инвеститори, които са се превърнали във водещи фирми в региона. След установяването си на пазара те разширяват производствените си мощности като инвестират в закупуването на земя и строеж на собствени производствени помещения.
През 2018 г. се готвят промени, които ще бъдат свързани с предоставянето на възможността сертифицирани инвеститори да закупуват част от терените на „Свободна зона - Русе”. Това би предоставило възможности за развитие на икономическия климат в региона, привличането на нови чуждестранни и български инвеститори и създаването на нови работни места.

<< Обратно към новините