22. издание на КОЙ КАКЪВ Е в транспорта и спедицията в България 2019. Включете се с нови възможности в Интернет версията!  Абонирайте се още сега за 2019 г.  Изберете и спечелете с комбиниран абонамент  + 

Ползите на споделеното пътуване

12.10.2017

Ползите на споделеното пътуване

Замяната на пътуването с лични автомобили със споделени превозни средства е ключът към изчезване на задръстванията, намаляване на емисиите от парникови газове, а освен това освобождава така нужното в големите градове жизнено пространство.

[✕]

Новите възможности, които предоставя споделената мобилност в градските райони може да доведе до коренна промяна. Най-общо тя може да се изрази в драстично намаляване броя на необходимите автомобили, значително да бъдат намалени емисиите на въглероден диоксид и да се освободят големи пространства земя, която да бъде използвана за други цели, вместо за паркинги. И което е най-важното, това няма да затрудни хората да се движат от врата до врата. Тези първоначални резултати от първичните симулации за споделената мобилност, използващи данни за мобилността от Лисабон, Португалия, бяха потвърдени до голяма степен в по-нататъшно проучване, което използва данни и резултати от фокус групи от Хелзинки, Финландия.

В симулациите, пътуванията с моторизирани пътувания (лични автомобили, автобуси и таксита) са били заменени от различни конфигурации на 6-местните споделени таксита, които предлагат услугата „от врата до врата“ по заявка, както и таксиметрови автобуси, които обаче трябва най-малко 30 минути преди пътуването да бъдат резервирани. Чрез споделените услуги, всички автомобилни пътувания, които сега се осъществяват в централната част на Хелзинки биха могли да бъдат осигурени само с 4% от сегашния брой лични автомобили!Най-добри резултати по отношение намаляването на вредните емисии и задръстванията се постигат, когато всички пътувания с частни автомобили се заменят със споделени. Тогава емисиите въглероден диоксид ще намалеят с 34%, а задръстванията с 37%.

Споделената мобилност означава и по-малко трансфери, по-малко чакане и по-кратки пътувания в сравнение с традиционния обществен транспорт. Подобреното качество на услугата би могло да насърчи преминаването от индивидуално пътуване с автомобил към споделеното, както и да привлече тези, които понастоящем не използват обществения транспорт.

Проведеното в Хелзинки изследване също така потвърждава първоначалните резултати от Лисабон, че споделената мобилност подобрява достъпа до работни места и обществени услуги, особено за живеещите в райони където те не са много. По този начин съвместните услуги за мобилност могат да играят и важна социална роля за създаването на по-справедлив достъп до възможности за гражданите.Ползите от споделената мобилност, които показа проучването в Хелзинки са важна част от симулацията, но резултатите се различават много от получените в първото подобно проведено в Лисабон. Замяната на всички моторизирани пътувания (с лични автомобили, автобуси и таксита) в случая с Лисабон води до намаляване на емисиите въглероден диоксид с 62%, докато намалението за централната част на Хелзинки е 28%. Голямата разлика обаче си има своето логично обяснение. Столицата на Финландия има съвременен, модерен и чист обществен транспорт, а освен това хората ходят и карат колело много повече отколкото жителите на португалската столица. Сегашният моторизиран дял на транспорта в Хелзинки е 56% в сравнение със 70% за Лисабон, което означава, че възможността за подобряване е по-ограничена.

Обратната връзка от потенциалните потребители в района на Хелзинки показа, че гражданите са положително настроени относно споделените услуги, които представляват допълнителен инструмент за подобряване на мобилността. Жителите обаче искат споделените услуги да бъдат достъпни в целия град, а не само в централната му част. Споделените услуги като спомагателни и захранващи с пътници железопътните линии и метрото са изключително важни. Резултатите от проучването ще бъдат използвани от градските власти на Хелзинки в процеса на регионалното дългосрочно планиране за използване на земята, жилищното настаняване и транспортното планиране. Основната цел на този процес е драстично да бъдат намалени емисиите от вредни газове до 2030 г.

<< Обратно към новините