Учредиха Комитет Транспорт и Логистика към КРИБ

30.03.2016

Учредиха Комитет Транспорт и Логистика към КРИБ

В София беше учреден постоянен Комитет „Транспорт и Логистика“ към Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ).

По време на учредителното заседание на 22-ри март 2016 г. бяха обсъдени структурата, приоритетите и работата на комитета, като бе взето решение той да бъде ръководен от трима съпредседатели: Христо Христов, член на УС на КРИБ и президент и изпълнителен директор на Дискордиа АД, Явор Панталеев, прокурист на Ойрошпед АД, и Ивайло Константинов, генерален мениджър на Юнион Ивкони ООД. Тримата съпредседатели ще отговарят за отделните направления в сектора, съответно: превоз на товари, логистика и пътнически превози.

Основните проблеми, върху които Комитетът ще фокусира своята работа, са: необходимостта от промяна на нормативната уредба, регулираща транспортния сектор, защитата на интересите на бизнеса в ЕК, подобряването на взаимоотношенията със съседните на България страни, както и със страните от ЕС, работата с отговорните държавни институции, подготовката на кадри за целия бранш и други.

Сред учредителите на Комитета са следните компании и организации – членки на КРИБ: Адвокатско дружество Георгиев, Тодоров и Ко.; АИТ Интернешънъл Транспорт ЕООД; Българската асоциация на сдруженията в автомобилния транспорт (БАСАТ); Българска Железопътна Компания /БЖК/ АД; Геотрейдинг АД; Ди Ейч Ел Експрес България ЕООД; Дискордиа АД; Дойче Лизинг България ЕАД; Евро Ферт АД; Национално сдружение на автобусните превозвачи (НСАП); Ойрошпед АД; Петко Ангелов БГ ЕООД; Сико Транс АД; Спътник 96 ЕООД; Ташев-Транс ЕООД; "ТБД-Товарни превози" ЕАД; "ТК Бус Перник" ООД; Транспрес ООД; "Централна Енергоремонтна
база" ЕАД /ЦЕРБ/; "ШЕЛ България" ЕАД; Юнион Ивкони ООД; Юроспийд АД; Ърнст и Янг България ЕООД; Българска петролна и газова асоциация (БПГА).

Постоянните комитети към КРИБ са консултативен орган на Управителния съвет и тяхната основна цел е да подпомагат УС във вземането на принципни решения и изготвянето на позиции по законодателните промени, както и на политики в съответната сфера на дейност.

Председателите участват в комисиите към Народното събрание, съветите, работните групи към съответните министерства и представят позицията на КРИБ.

Комитетът „Транспорт и Логистика“ е отворена структура, в работата на която може да се включи със свой представител всеки член на Конфедерацията включително новопостъпилите.

<< Обратно към новините