Ойрошпед създава нови бази в Бургас и Русе

17.07.2015

Ойрошпед създава нови бази в Бургас и Русе

Ойрошпед АД започва изграждането на транспортно спедиционен терминал в Бургас (Промишлена зона Север) върху терен от 3000 кв.м., съобщават от компанията. Той е разположен на 2 км от пристанище Бургас (БМФ порт) на крайезерен път.

Ойрошпед АД започва изграждането на транспортно спедиционен терминал в Бургас (Промишлена зона Север) върху терен от 3000 кв.м., съобщават от компанията. Той е разположен на 2 км от пристанище Бургас (БМФ порт) на крайезерен път. Околовръстният път ще осигурява бърза връзка между населените места на север и юг от Бургас. Сградата ще има метална конструкция за складовите помещения и стоманобетонна за офисните площи.

С тази инвестиция Ойрошпед цели да предостави още една транспортна алтернатива за местния бизнес – приемане, деконтейнизиране и преразпределяне за страната на вносните пратки, както и събиране и контейнизиране на товари за износ към целия свят. Предвижда се и обособяване на митнически склад.

Спедиторската компания ни информира и за още една новост – в близост до Дунав мост и речното пристанище на Русе, Ойрошпед е закупила терен с площ около 40 000 кв.м. Върху него са разположени масивни и сглобяеми промишлени стоманобетонни сгради. Инвестиционните намерения са за изграждане на мащабна логистична база в Северна България  с площ от 12 670 кв. м., реконструкция на съществуващите складове (6000 кв.м.) и привеждането им в съответствие с  изискванията за съхранение на семена и препарати за растителна защита. Обектът има стратегическо местоположение поради непосредствената близост до река Дунав, връзките с Румъния и други страни от ЕС, както и с Молдова, Украйна и Русия.

<< Обратно към новините

Галерия