НОВО: Абонирайте се за електронна версия на сп. ЛОГИСТИКА! Включете се в 23. издание на КОЙ КАКЪВ Е в транспорта и спедицията в България 2020.

Гумите

сп. Камиони, 2011, Бр. 3
13.04.2011

Каркасът на гумите за международни превози на Michelin има ресурс за пробег 1 000 000 километра. Преди време от Дания съобщиха, че местен превозвач е минал 750 000 километра с гуми Bridgestone за регионален превоз – без регенериране, без пренарязване!...

Каркасът на гумите за международни превози на Michelin има ресурс за пробег 1 000 000 километра. Преди време от Дания съобщиха, че местен превозвач е минал 750 000 километра с гуми Bridgestone за регионален превоз – без регенериране, без пренарязване!

 

[✕]

Най-добрите гуми на световните лидери притежават огромен ресурс. Защо обичайните постижения на превозвачите са далеч от тези възможности? Какво се прави, за да се подобри ефективността при ползването на гумите?
Отговорите на тези въпроси несъмнено интересуват превозвачите, които са твърдо решени да оцелеят въпреки поскъпването на горивата, гумите и маслата

За отговор се обърнахме към специалисти от Bridgestone, Goodyear и Michelin не само защото са световни лидери и лидери на българския пазар, но и защото тези производители имат свои технически компетентни служители в България. Убедени в изключителната роля на хората, които експлоатират гумите, потърсихме и мнението на превозвачи, които са по-близо до добрите практики и в по-голямата си част осъществяват международни превози.

Гумите са разход №3
след горивото и заплащането на водача. Често се споменава, че при международните превози в Европа разходите за гуми са 1,5 до 1,8% от графата „Разходи”. Компетентно мнение, отчитащо по-ниските възнаграждения на българските водачи и преди всичко въздействието на гумите върху разхода на гориво, определя за наши условия този дял на 3 до 5%. Мнозина пропускат важния факт, че в условия на международен транспорт гумите могат да донесат икономия (или преразход) на 3% от средния разход на типичната композиция с полуремарке. При средно 32 л/100 км и годишен пробег 125 000 км това са 1200 л. На днешната цена на дизеловото гориво (не ми се мисли за утрешната)... е, вие също умеете да смятате.

Гумите са инвестиция. Съдете за тях по цената за километър пробег
Тази принцип трудно си пробива път сред българските превозвачи, дори и при тези, които работят на дълги разстояния. Както и убеждението, че с редовна грижа за малки, елементарни неща може да се оползотвори голяма част от ресурса, заложен от производителите. Така множество собственици дават пари за нещо, за което след това не се грижат достатъчно и от което не извличат ползите, независимо какви са марката и моделът.

Враговете на гумата
Има фактори, които, действайки поотделно или съвкупно, скъсяват живота на гумите и застрашават безопасността на всички. Основни врагове са неподходящото* (почти винаги по-ниско) налягане и претоварването. И в двата случая деформацията при движение е много по-голяма, генерира се повече топлина, повишава се температурата, особено там, където е струпан материал, и това съкращава живота на гумата.
Налягането е много важен фактор: отклонение от 20% (т.е. от 1,5 до 1,8 бара) от налягането, предписаното за натоварването на съответната ос, намалява с 20% пробега на гумата! Освен това отслабва и каркасът, който след това може и да не бъде годен за регенериране. Неведнага проличава и увеличената консумация гориво. А щетите за сигурността просто няма как да бъдат изчислени.
Претоварването дори на гума, в която налягането е коректно, действа, както ниското налягане. Претоварването е рядкост при международни превози, тъй като контролът в ЕС се засилва и глобите са тежки. У нас обаче продължава да е практика, особено при строителството. А когато и двата фактора действат едновременно...
Неприятел на гумите са и неизправностите в превозните средства (нарушения в геометрията, отклонения от монтажните ъгли и др.), които възникват и без превозното средство да е удряно (напр. в резултат на претоварване). Особено чувствителни са предните гуми към нарушенията на сходимостта и напречния ъгъл на колелата: търкалянето на гумите се примесва с плъзгане, температурата им се повишава, износването е неравномерно, а пробегът се губи...
Лошото състояние на джантите (те са консуматив, не са вечни!) се отразява на поведението и живота на гумите. Неприятностите често се дължат на „дреболии” като вентили, иглички и капачки. Затова спазването на „елементарните” изисквания оказва голям положителен ефект и той се проявява най-силно при превозите на дълги разстояния.
Неблагоприятен фактор е състоянието на пътищата у нас и в Румъния, но според опитен специалист това влияние се преувеличава, за да се оправдава човешката немарливост.

Гумите понасят всички негативи при експлоатация, независимо дали причината е в тях или не, затова за тях се правят най-много рекламации. Най-заинтересувани да се преборят с инертността и безхаберието при експлоатацията им са собствениците на транспортни компании. Болезнените поскъпвания на гумите диктуват оползотворяване на по-голяма част от заложените възможности. В най-голяма степен това важи за премиум гумите – те са по-скъпи и ако бъде загубен потенциалът им, загубите са по-големи. Точно тук представителствата, вносителите и търговците на гуми, които разполагат с обучени специалисти, могат да помагат на клиентите. Основният проблем е

мениджмънтът на гумите
Чрез система от мерки той осигурява на превозвача най-ефективно използване на гумите. Техническата страна на въпроса опира до правилния подбор на гуми за съответните приложения, периодичния контрол на налягането и на състоянието им, разместването им, ремонтите, даване на препоръки и всички др. дейности, свързани с гумите и колелата, както и документиране на информацията. Другата страна, икономическата, позволява да се оценят и анализират разноските по придобиване и експлоатация, ефективността на отделните водачи, постиженията на различните марки и модели гуми – за да се минимизират разходите.

Пълнота на оценката
Често при избора на гуми определящ фактор е тяхната цена, а не цената на километър.
Има и превозвачи, които се насочват към по-евтини гуми заради притеснения, че гумите няма да минат пробега си поради повреди, които обезсмислят разчетите.
Подценява се влиянието на гумите върху разхода на гориво: освен че са с по-къс пробег, моделите от по-ниско ниво увеличават и разхода на гориво. Тези разноски на 100 км не изглеждат големи, но се натрупват и в крайна сметка надхвърлят разликата в цената на гумите.

Професионален мениджмънт
Преките разходи за гуми са по-малки от тези за гориво. Затова и грижите за гумите са недостатъчни и най-често се изчерпват с проверките на налягането и на типа на износване. Някои проблеми са въпрос на организация в транспортната фирма, но други изискват специална подготовка и квалификация. Според проучване на Michelin без професионална помощ и намеса превозвачите използват до 70 - 75% от потенциала на гумите. Останалият се получава с намесата на компетентните специалисти. Резултатите недвусмислено доказват ефективността на професионалното сервизиране на гумите.

Кой как и колко
Много често мениджмънтът на гумите у нас се осъществява с подкрепа от страна на производителя или от търговец на гуми. Макар че разполагат с приблизително еднакъв брой служители, политиката на представителствата на тримата лидери е различна. Новата структура на Bridgestone у нас е формирана най-наскоро, докато при екипа на Goodyear има приемственост и традиции. Най-настъпателно действа Michelin – и в търговски план, и по отношение на поддръжката на своите клиенти. Търговско-техническите консултанти на компанията обикалят страната и всекидневно посещават по няколко фирми, за да покрият потенциалните клиенти. Там, където има гуми на групата, те правят прегледите, водят досиета на автомобилите, следят състоянието на гумите, пробега, налягането, при констатиране на нередности дават предписания как да бъдат отстранени. Докладите се предават на собственика с разяснения какви ще са загубите, ако нередностите не бъдат отстранени. Търсят се и решения какво клиентите могат сами да направят, за да следят и подобрят състоянието на гумите (организационни мерки, обучение на водачи и технически персонал и т.н.). Тези консултанти са и хората, които най-настойчиво прокарват идеята за

4-те живота на гумата
работеща при международни превози (нова гума-пренарязване-регенерат-пренарязване). В това им помагат и някои технически и технологични предимства на продукцията на Michelin (добро оборудване, специални индикатори на гумите, пряко показващи докъде може да се пренарязва протекторът, собствен топъл регенерат/REMIX). Мненията на някои клиенти показват, че вече е направен пробив в мисленето.
Всъщност гумите за международни превози и на тримата производители са пригодени и за пренарязване, и за регенериране, което личи от надписите Regroovable и Retreading. Различна е активността, с която се подкрепя идеята, а има и превозвачи, които не я приемат или не се интересуват от нея.

Пренарязването – за и против
И от Bridgestone, и от Goodyear споделиха, че клиенти избягват първото пренарязване, макар то да дава допълнителен пробег, поради опасения от възможни повреди на основата, които в съвкупност с неравномерно износване да я направят негодна за регенериране. Същите хора твърдят, че превозвачите от международния транспорт в общия случай предпочитат да минат направо към регенериране на гумата или да получат около 50 евро за основата, ако е добра. От Goodyear казаха, че превозвачите смятат второто пренарязване за неефективно. И в двата случая се губи пробег, който производителите на гумата са предвидили и за който са вложили материал.
Неправилно извършеното пренарязване застрашава експлоатацията, евентуално и регенерирането на гумата, затова трябва много точно да се изпълнят препоръките на производителя (в т.ч. за дълбочината и ширината на канала), да се използват правилните ножчета, но преди всичко прецизно да се определи допустимата дълбочина на нарязване. Michelin много облекчава тази дейност с вградените индикатори в каналите на протектора, показващи точно докъде може да се пренарязва.

Регенератът
У нас преобладава студеният регенерат, който се смята за удачен продукт и няколко фирми го произвеждат качествено. Топлият, който Goodyear и Michelin предлагат, се счита за скъп, въпреки че позволява най-пълно да се оползотвори капацитетът на каркаса - най-ценната част от гумата. Вижда се, че има превозвачи, които ползват Remix, макар да се се оплакват от високата му цена, и други, занимаващи се със същата дейност, които по принцип отричат ползването на регенерирани гуми като недостатъчно сигурни.

Какво предлагат Bridgestone…
Акцентът при моделите за превози на дълги разстояния е поставен, както и при конкурентите, върху намаляването на съпротивлението при търкаляне и разхода на гориво. Гумите с такива характеристики носят означението ecopia.
• за преден мост – R249 (за регионален превоз R297);
• за двигателен мост – M749 (за регионален превоз M749 или M729);
• за ремарке/полуремарке – R168*.
Разлики между цените на моделите за международни и за регионални превози се проявяват при гумите за двигателни колела.
Гумите Firestone са в стандартния клас и за трите позиции има само по един модел. 

Bridgestone не изключва пренарязването и дава указания как да се прави то на гумите за товарни автомобили за всички позиции (управляеми колела, двигателни и за ремаркета). Хората от представителството обаче приемат опасенията на клиентите, които смятат, че пренарязването може да направи гумата негодна за регенериране**.
Трима от членовете на дилърската мрежа у нас, които са в състава на паневропейската верига Truck Point, могат да обслужват клиенти по договор между клиента и Bridgestone. Другата възможност е свързана с темата „цена на километър”. Възможни са множество варианти, но най-реалистичният е гумите да са собственост на клиента, а специалистите на Bridgestone да осигурят менажирането им.

… Goodyear…
Концепциите на Goodyear и Dunlop за избор на гуми за международен транспорт са различни. Goodyear предлага отделна гама за всяко приложение, моделите за международни превози се различават от тези за регионални превози по своята смес и дизайн. Разработените от Dunlop моделите обединяват качествата и за двата типа приложения (гуми за път с настилка).
Goodyear препоръчва за международни превози моделите от новото поколение на серията Marathon:

  • за преден мост – LHS II (Long Haul Steer);
  • за двигателен мост – LHD II (Long Haul Drive);
  • за ремарке/полуремарке – LHT II (Long Haul Trailer).

За да не насърчават компромисите в търсене на по-ниска покупна цена и да се избират гуми, които са точно за конкретното приложение, при Goodyear цените на моделите за регионални и за международни превози са еднакви, както и на гумите за управляеми и за двигателни колела.
При Dunlop означенията са от 3 цифри. Първата сочи местоположението в композицията (2 – за ремарке/полуремарке, 3 – за управляеми колела, 4 – за двигателни колела). Втората цифра е за приложимостта – 4 указва, че гумите са за пътища с настилка. Последната цифра информира от кое поколение са гумите – в случая четвърто.

  • за преден мост – SP 344;
  • за двигателен мост – SP 444;
  • за ремарке/полуремарке – SP 244.

Специалистите тук констатират, че все повече превозвачи, особено с по-големи паркове, избират гуми по стойността на километър пробег, а не според покупната им цена. За да се „сбъдне” тя обаче, са необходими оптимални условия за експлоатацията им, така че грижите за гумите не приключват с монтирането им. Важно е водачите да бъдат обучени как да се грижат за гумите, защото при машини, работещи в еднакви условия, но с различни водачи, след 110 - 140 хил. км се констатират разлики до 4 мм в дълбочината на протектора.
На клиентите, работещи в Европа, Goodyear предлага услугите на над 1600 сервиза от веригата TruckForce. При проблем водачът на автомобил се обажда на единен телефон, на който има оператори, говорещи 11 езика, обяснява местонахождението си и проблема и до 2 часа му се оказва съдействие и той отново е на път. У нас официалните партньори на веригата са трима. Те гарантират за своите клиенти, когато са в Европа, и обслужват чуждестранни клиенти на веригата в България.

…и Michelin
Моделите са:

  • за преден мост – X Energy Savergreen XF (или XZA 2 Energy за някои размери);
  • за двигателен мост – X Energy Savergreen XD (XDA 2+ Energy за някои размери);
  • за ремарке/полуремарке – X Energy Savergreen XT (XTA 2 или 2+ Energy),

а концепцията е гуми, които да издържат най-много и запазват през цялото време характеристиките си. Но каквито и технологии да се използват, за да се реализира потенциалът на гумите, те трябва да бъдат правилно подбрани според условията и също така правилно експлоатирани и сервизирани. Затова тримата консултанти предлагат на превозвачите правилния тип гуми, които оптимално покриват техните нужди и с които могат да реализират икономии в резултат на инвестицията, направена за по-качествен продукт. Обясняват какви условия трябва да се спазват, за да се получи този резултат. При ориентация към марката клиентът получава безплатна консултация какво точно да прави, плюс прегледите на гумите и докладите с предписания и препоръки.

  „5 пренарязани гуми имат пробега на 1 нова!”                                                  
Пренарязването е приложимо в България и вече се прави, особено при превозите на дълги разстояния, твърдят от Michelin. То удължава пробега, а намалява с няколко процента и разхода на гориво, защото допълнително понижава съпротивлението при търкаляне. Някои имат притеснения при гуми за предния мост, но и там се правят проби. По наблюдения на хора от компанията с инвестицията за пренарязване (до около 40 лева за двигателна гума) в български условия пробегът се увеличава с почти 20%. Това добавя 40 - 50 хил. км към нормалния пробег от 250 - 300 хиляди километра за нови гуми, работещи на български композиции на дълги разстояния. В над 90% от случаите, казват от Michelin, тези гуми след това отиват за горещ регенерат (Remix).
„Здравомислещите собственици и мениджъри се вслушват в това, което им казваме”, твърди Явор Янчев и пояснява, че промяната идва от това, че все повече превозвачи се убеждават, че има финансов резон в мениджмънта на гумите. И добавя: „Дори в нашия регион има пробези, който надхвърлят средните за Европа. А с тестовете с Energy Savergreen, които направихме в множество български фирми, доказахме, че тези гуми пестят и гориво“.
   

  Мнението на превозвачите                                                                                 

СИМА ЕООД
Транспортната компания СИМА ЕООД, създадена преди близо 2 десетилетия, е известна със специализацията си в международния превоз на автомобили, извършван с автовози. Притежава няколко десетки машини, всички от марката Iveco. Преобладаващите дестинации са Германия, Франция, Италия и Испания. Средната маса на композициите на СИМА е 28-29 тона, а празните пробези са сведени до минимум. Мнението им е, че единствено в Румъния пътищата са лоши заради коловозите, които се образуват на асфалта и водят до странично износване на предните гуми.
В компанията предпочитат гумите Bridgestone и Michelin и работят основно с тях. На управляемите колела използват R249 на Bridgestone или Michelin X Energy, а на двигателните - Bridgestone M749 или Michelin XDA2. Гумите за ремаркетата са Bridgestone R164.
Представителите на Bridgestone у нас са им предложили да менажират гумите им, но засега не се възползват от офертата и се справят със собствени сили. Следят налягането в гумите, което е един от най-важните фактори за техния живот, и са обвързали грижата за гумите с възнаграждението на водачите на автомобилите. Убедени са, че поради спецификата на превозвания товар рядко може да се получи претоварване.
Практикуват пренарязване на гумите, за да използват максимално ресурса им, но от съображения за сигурност не използват регенерирани гуми.
За компанията определящи фактори при избор на нови гуми са поведението им, сигурността и, не на последно място, цената.


ХОЙЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД
Течните хранителни продукти заемат основната част от превозите, извършвани от ХОЙЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД. Автопаркът на дружеството се състои от 70 влекача и 80 полуремаркета. Основните маршрути са в Югоизточна Европа, с по-малък дял са превозите в Средна и Западна Европа. Обикновено пълната товароносимост на превозните средства се използва в едната посока. При около 70% от случаите транспортните средства са с пълен товар и в двете посоки.
За превозните си средства фирмата предпочита гумите на Goodyear и Bridgestone. Моделите от Goodyear са LHS2 за управляемите колела, LHD2 за двигателните колела и LHT2 за полуремаркетата. От моделите на Bridgestone на същите позиции ползват съответно R249, M729 и R164.
С мениджмънта на гумите е натоварен служител на фирмата. Според ръководството на дружеството водачите спазват предписаните налягания на гумите, а превозните средства се претоварват относително рядко.
Поради отговорността на превозите, които извършват (често имат и ADR превози), във фирмата са избрали да използват само първия живот на гумите, т.е. не само са се отказали от пренарязването, но не използват и регенерирани гуми, макар нормативната база да не изисква това. В съответствие с това са и критериите, по които във фирмата избират гумите: на първи план са поведението на пътя и сигурността при работа, заедно със стойността на километър пробег и пестенето на гориво.

Скорпио Ойл Транспорт ООД
Автопаркът на компанията – утвърден партньор при превоза на течни горива за водещите търговски компании в страната, се състои от 27 влекача с полуремаркета-цистерни, 3 четириосни и 3 триосни цистерни, и един камион-цистерна с ремарке. Преобладаващата част от маршрутите и обектите, които зареждат (около 80%), са в южната част на България, вкл. Родопите. Не са изключение и курсовете до Солун. Тъй като зареждат бензиностанции товароносимостта на превозните им средства се използва 50%. Превозват опасни товари, затова приоритет в дейността на дружеството е сигурното и безаварийно движение и не допускат никакви компромиси. Такива изисквания поставят и партньорите им в бизнеса.
Характерът на превозите и маршрутите обуславя сериозно натоварване на гумите, а
необходимостта да се кара при всякакви атмосферни условия подсилва високите изисквания към тях. Както почти всички превозвачи, и тук не са „моногамни”: 70% от гумите са Michelin, 20% - Dunlop и останалите 10% са от други марки. За управляемите са заложили изцяло на Michelin XZE2+, но за двигателните, като алтернатива на Michelin XDN Grip за зимните месеци, от м.г. 30% от гумите са Dunlop SP462. Водачите са с добри впечатления от поведението им, а собствениците са доволни от по-ниските разходи. 90% от ремаркетата и полуремаркета са „обути” с Michelin XTE3.
Служител на фирмата се занимава с мениджмънта на гумите, а за гумите Michelin имат и подкрепата на служител на производителя. Претоварване на гумите е възможно единствено при авария на друга гума, спазват се и предписаните налягания.
Заради безопасността в Скорпио Ойл Транспорт не ползват регенерирани гуми. Практикува се обаче пренарязване на гумите Michelin.
Определящи при избора на гуми са стойността на километър пробег, както и поведението на пътя и сигурността при работа. Продажна цена ги интересува дотолкова, доколкото участва в стойността за километър. Не се вълнуват от възможността за регенериране, а тъй като превозите им са в условия, много различни от международните превози, възможността за пестене на гориво не е от определящите фактори.

РИН ТРАНС – НАЙДЕНОВ ЕООД
Автопаркът на фирмата се състои от 11 композиции – всичките автовози. Преобладава марката Mercedes, но имат също Renault и DAF. Основната им дейност е в превози между страните от ЕС, Турция и Грузия. Собствената маса на автовозите е от 18 до 22 тона, а когато са натоварени - от 28 до 36 тона. В последно време се движат пълни във всяка посока.
Собственикът на фирмата Георги Найденов през годините е експлоатирал доста марки гуми. Впечатлението му е, че гумите Michelin имат най-добро поведение на пътя и износоустойчивост. Затова ги предпочита за преден мост, още повече, че при автовозите предният мост е много по-натоварен динамично, тъй автомобилът е натоварен и над кабината. След излизане на специалната серия на гумите Michelin за автовози 100% ги влага в предните мостове.
За двигателните мостове ползва Remix – заводския регенерат на Michelin. Като единствен техен недостатък посочва високата им цена. За ремаркетата ползва Firestone, тъй като са значително по-евтини, а много често се получават механични повреди по бордюри и др., които обезсмислят предимствата на гуми, които са по-скъпи и с по-дълъг пробег като Michelin.
Реализацията на 4-те живота на гумата смята за трудно осъществима и я ползва само за заден пост и, понякога, за ремаркетата. Причината е, че гумите от управляемия мост обикновено се износват неравномерно (основна причина за това са образуваните коловози по пътищата) и това не позволява пренарязване. Като основно предимство на Michelin посочва чувствителното намаляване на цената при замяна на употребявана гума с Remix.
Определен е служител, който се грижи за мениджмънта на гумите. Знае се цялата история от купуването им и през периода на експлоатация. Редовно се проверява дали налягането в гумите е в предписаните граници, като отговорност носят водачите.
Претоварване на осите се случва, но основно на заден мост и то не претоварва гумите.
Критериите за избор на гуми са: стойност на километър пробег, продажна цена, възможност за регенериране и пестене на гориво.

__________________________________________________________________________

* Предписаните налягания са валидни за температури на гумата и въздуха в нея около 20°С (т.нар. „студена” гума). След 2 часа движение налягането в гума, което първоначално е било 8 бара, стига 10,2 бара. Корекции се правят само при студена гума!

* През второто полугодие моделът R109 с нова шарка ще се появи и у нас.

** Bridgestone не предлага свой „топъл” регенерат, но от 2009 година производителят на материали за студен регенерат Bandag в Европа е „под шапката” на Bridgestone Европа, а по-рано японската компания погълна Bandag в Северна Америка.

Радослав Гешов

<< Обратно към новините