Държавите членки на ЕС одобриха инвестиции от над 13 млрд. евро в транспортния сектор

13.07.2015

Държавите членки на ЕС одобриха инвестиции от над 13 млрд. евро в транспортния сектор

Планът на Европейската комисия за рекордни инвестиции от 13,1 млрд. евро в транспортния сектор е по-близо до осъществяването си, след като държавите от Европейския съюз одобриха списъка с проектите, които ще получат финансиране по Механизма за свързване на Европа (МСЕ)...

[✕]

Планът на Европейската комисия за рекордни инвестиции от 13,1 млрд. евро в транспортния сектор е по-близо до осъществяването си, след като държавите от Европейския съюз одобриха списъка с проектите, които ще получат финансиране по Механизма за свързване на Европа (МСЕ).

На заседанието си на 10 юли 2015 г. Координационният комитет за МСЕ, съставен от представители на 28-те страни от ЕС, изказа положително становище за предложението на комисията от 29 юни. Заедно с плана за инвестиции в размер на 315 млрд. евро, представен от комисията през ноември 2014 г., МСЕ ще допринесе за постигане на един от нейните основни приоритети – преодоляване на недостига на инвестиции в Европа с цел създаване на благоприятни условия за заетост и растеж.

[✕]


„Много се радвам, че след конструктивни дискусии в Координационния комитет за МСЕ държавите членки одобриха нашето предложение за най-големия план за инвестиции в областта на транспорта, изготвян някога от ЕС. Избраните от нас 276 проекта ще допринесат за създаването на работни места и ще стимулират растежа и конкурентоспособността в Европа. Също така се радвам, че много проекти са за изпълнение на хоризонтални приоритети, например за цифровизация на транспорта или за навлизане на алтернативни горива на пазара”, заяви европейският комисар по въпросите на транспорта Виолета Булц.

По поканите за представяне на предложения в рамките на МСЕ през 2014 г. бяха получени над 700 предложения за проекти, като общата стойност на исканото финансиране надхвърли 36 млрд. евро. Тъй като наличните средства са само 13,1 млрд. евро, комисията избра проектите с най-голяма европейска добавена стойност. Предложенията бяха оценени въз основа на редица предварително определени критерии – значимост, зрялост, въздействие и качество. В съответствие със своя ангажимент за прозрачност комисията и Изпълнителната агенция за иновации и мрежи (INEA) публикуваха брошура с обща информация за МСЕ и за оценяваните проекти. Брошурата (на английски език) може да видите ТУК.

Следващи стъпки са до края на юли 2015 г. комисията да приеме официалното решение за финансиране. След това споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства за отделните проекти ще бъдат подготвени от Изпълнителната агенция за иновации и мрежи и ще бъдат сключени с получателите на средствата. Отпускането на средствата ще започне през последното тримесечие на 2015 г.

Изпълнителната агенция за иновации и мрежи и комисията ще следят за правилното изпълнение на проектите.

В рамките на Механизма за свързване на Европа (МСЕ) от бюджета на ЕС за 2014 - 2020 г. ще бъдат предоставени на разположение 24,05 млрд. евро за съфинансиране на проекти за обекти от трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) в страните от ЕС. От тази сума 11,305 млрд. евро ще са само за проекти в държави членки, които отговарят на условията за финансиране от Кохезионния фонд. В годишни и многогодишни работни програми се посочват приоритетите и общият размер на финансовата подкрепа по всеки от тези приоритети през дадена година. 2014 г. е първата програмна година за МСЕ. Освен за транспорта МСЕ ще е от полза и за европейската икономика като цяло – изграждането на трансевропейската транспортна мрежа може да доведе до създаване на до 10 млн. работни места и до увеличаване на европейския БВП с 1,8% до 2030 г.

<< Обратно към новините