С поглед към 2025: мегатенденции и бъдещето на доставките

сп. Логистика, 2015, бр.4
15.06.2015

Студентите от специалност „Стопанска логистика“ в УНСС имаха шанса да присъстват на лекция на тема „С поглед към 2025: мегатенденции и бъдещето на доставките“. Лектор беше Николай Божилов, изпълнителен директор на фирма Unimasters Logistics, известен с широките си познания и визия за бъдещето. Гост беше и Христо Христов, изпълнителен директор на Дискордиа АД.

Студентите от специалност „Стопанска логистика“ в УНСС имаха шанса да присъстват на лекция на тема „С поглед към 2025: мегатенденции и бъдещето на доставките“. Лектор беше Николай Божилов, изпълнителен директор на фирма Unimasters Logistics, известен с широките си познания и визия за бъдещето. Гост беше и Христо Христов, изпълнителен директор на Дискордиа АД.

 Срещата бе организирана от катедра „Стопанска логистика“ с ръководител проф. Филип Тодоров и с подкрепата на ректора на УНСС Стати Статев. Целта на срещата е да се поддържат непрекъснати контакти на университета с бизнеса, така че студентите да имат възможност да се докоснат до реалния бизнес. В тази връзка Христо Христов в качеството си на член на УС на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) обяви желанието на КРИБ да учреди Академия за студентски стажове и практики. В Конфедерацията членуват 468 индивидуални фирми и над 20 браншови организации. По този начин КРИБ представлява 10 800 фирми, които произвеждат 3/4 от брутния вътрешен продукт на България. Целта на Академията за студентски стажове и практики е да се даде възможност на студентите още от втори или трети курс да практикуват по изучаваната от тях специалност във водещи фирми. Стажовете ще бъдат заплащани, като 50% от заплащането ще се поема от Академията, а останалите 50% – от фирмата, където се изпълнява стажът. Това ще даде възможност на фирмите както да подбират добри кадри, съответстващи на изискванията им, така и предварително да ги обучават.
Лекцията на Николай Божилов беше вдъхновяваща и много информативна. Той определи себе си като човек с над 35 години стаж в иновативните области на транспорта и логистиката, мечтател, предприемач и технологичен евангелист, уверявайки студентите, че не е важно какви дипломи и титли имат, а какво и как го правят. В тази връзка лекторът подчерта, че ученето е за цял живот и че без ежедневно 3 – 4-часово търсене в интернет и постоянно поглъщане на нови знания съвременният специалист не е конкурентоспособен. Лекцията засегна следните три теми:


1. Технологии, които тласкат транспорта и логистиката напред.
2. Ключови фактори на промяната и нови бизнес модели.
3. Да опитаме да се пренесем в 2025 г.


Дигиталната революция и планините от данни, до които вече имаме достъп благодарение на нея, променят напълно света, в който живеем. Според лектора рецептата за оцеляване в този „свързан“ свят е да сме „на ти“ с облачните и мобилните технологии, социалните мрежи и големите данни (Big Data). По данни на Cisco до 2018 г. можем да очакваме неща като интелигентни пътища и автономен транспорт да станат реалност и да променят напълно света, в който живеем. Едни от ключовите фактори на промяната са разрушаването на традиционните бизнес модели и необходимостта от преодоляване на техническата изостаналост в логистичната индустрия. Точно тук Николай Божилов вижда мястото на младото поколение, т.нар. поколение Y. Младите хора са тези, които ще пренесат и в бизнеса света, с който са свикнали – социалните мрежи, геймификацията и т.н. С ярки и конкретни примери лекторът се опита да вдъхнови студентите (а и техните преподаватели) да се учат непрекъснато, да мечтаят и да следват мечтите си. 

Снежина Баджева

<< Обратно към новините