XCMG откри европейската си централа

сп. Строителна техника, 2013, Бр. 6/2013 г.
10.12.2013

XCMG откри европейската си централа

Церемонията се състоя на 11 октомври в Крефелд, Северен Рейн-Вестфалия (Германия). Тя бе уважена от почти 300 гости от Европа и Китай, които присъстваха на прерязването на лентата на Европейския център XCMG и Европейския търговски център XCMG...

[✕]

Церемонията се състоя на 11 октомври в Крефелд, Северен Рейн-Вестфалия (Германия). Тя бе уважена от почти 300 гости от Европа и Китай, които присъстваха на прерязването на лентата на Европейския център XCMG и Европейския търговски център XCMG.

Като поделение, изцяло собственост на XCMG в Европа, XCMG Europe GmbH се явява регионална централа на китайския гранд на Стария континент и служи като негова инвестиционна и бизнес платформа тук. Досега XCMG Europe GmbH е основала три свои поделения: AMCA Hydraulic Fluid Power BV, базирана в Холандия, XCMG European Research Center GmbH (Германия) и XS Holding GmbH (Германия). AMCA Hydraulic Fluid Power BV е малка технологична фирма, която се занимава с производство на високотехнологични хидравлични разпределители. XCMG European Research Center GmbH е първият задграничен институт за развойна дейност, специализиран в разработването на хидравлични компоненти и системи за строителна техника. От своя страна XS Holding GmbH е съвместно предприятие между XCMG и Schwing, което изцяло управлява водещия немски производител на бетон-помпи и бетоновози Schwing.

Мащабни инвестиции
Очевидно в Европа XCMG възприема дългосрочна и стабилна стратегия за развитие. През последните 20 години водещата китайска компания си сътрудничи с много известни европейски производители като Liebherr, ThyssenKrupp, Bosch Rexroth, ZF Friedrichshafen и др. От 2010 г. XCMG започна да инвестира ускорено в Европа, като общата сума на инвестициите за последните три години надхвърля 260 млн. евро. Те включват: придобиване на цялата собственост върху AMCA Hydraulic Fluid Power BV през 2010-а; придобиване на цялата собственост върху Fluitronics GmbH от 2011-а до 2012-а; основаване на XS Holding GmbH с Schwing GmbH през 2012 г., където XCMG държи 60% от собствеността. В допълнение XCMG инвестира в строителството на европейската си централа през периода 2011-2013 г., както и в основаването на XCMG European Research Center GmbH през 2013 г. Във връзка с всички тези инвестиции XCMG увеличава персонала си в Европа до над 1000 души, от които 98% са граждани на европейски страни.

Високи цели
Всички направени инвестиции са в унисон с високите цели, които си поставя XCMG: да бъде една от трите компании с най-големи световни продажби на строителна техника и първокласен световен производител на строителни машини. За постигане на тези цели от съществено стратегическо значение за XCMG е европейския пазар, както и въобще глобализацията на бизнеса. Със създаването на XCMG Europe GmbH, XCMG European Research Center GmbH, и Европейския търговски център XCMG, водещият китайски производител се стреми непременно към скокообразно развитие от гледна точка на стратегически инвестиции, развойна дейност на ключови технологии, ефективно управление на веригата за доставки на основни компоненти и доставки на високотехнологични компоненти за други компании. Намеренията на XCMG са да се възползва от високоразвитата инфраструктура в Европа, да работи с известни университети, да назначава на работа висококвалифицирани инженери и да обединява усилията си с конкурентни доставчици.

С поглед към бъдещето
В своята реч заместник генералният директор на XCMG Ли Суоюн заяви: „Инвестиции, интеграция и иновации - това е изводът и перспективата за навлизането на XCMG в Европа. Ние гледаме към бъдещето и постоянно популяризираме инвестициите така, че да укрепим първата си стъпка. Надяваме се да създадем устойчива фирма в Европа и да допринесем за хармонията и щастието на местната общественост. За да се впишем в европейската реалност, ние полагаме усилия да ускорим интеграцията между XCMG и европейските предприятия, между китайските и европейските инженери, както и между глобалния пазар и европейските технологии. Надяваме се, че динамичното развитие на иновациите тук и синергичното коопериране между XCMG и неговите европейски партньори ще доведе до иновации в стратегията, управлението, продуктите, технологиите и веригата на доставки и на свой ред ще ни улесни да предоставим на глобалните клиенти висококачествени продукти с висока добавена стойност“.

<< Обратно към новините