Покана за участие в търг на ЕКО България ЕАД

27.11.2020

Покана за участие в търг на ЕКО България ЕАД

Покана за потвърждение на интерес за участие в търг на ЕКО България ЕАД за избор на купувач на 10 броя вагон-цистерни за превоз на втечнени въглеводородни газове.

ПОКАНА ЗА ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ИНТЕРЕС

ТЪРГ ЗА ИЗБОР НА КУПУВАЧ НА 10 БРОЯ ВАГОН-ЦИСТЕРНИ ЗА ПРЕВОЗ НА ВТЕЧНЕНИ ВЪГЛЕВОДОРОДНИ ГАЗОВЕ

ЕКО България ЕАД, част от Хеленик Петролеум Груп, гр. София, ул. Лъчезар Станчев 3, Литекс Тауър, ет.9

ПРИКАНВА

 
 
Компаниите, които проявяват интерес, да изпратят Писмо с потвърждение на интерес за участие в Търг за избор на купувач на 10 броя вагон–цистерни за превоз на втечнени въглеводородни газове.

Подробни спецификации и техническа информация за активите, които са обект на продажба, ще бъде предоставена в тръжната документация, която ще получат всички компании, които потвърдят интереса си за участие в тръжната процедура.

Компаниите, които проявяват интерес за участие в тръжната процедура трябва да изпратят Писмо с потвърждение на интерес за участие в тръжната процедура на електронен адрес: procurement@eko.bg не по – късно от 04/12/2020 г.

ЕКО България ЕАД си запазва правото да анулира настоящата покана за потвърждаване на интерес по каквато и да било причина, без да носи каквато и да било отговорност за това, както и да не взема под внимание някои или всички Писма с потвърждение на интерес и да пренебрегва недостатъците на подадените Писма с потвърждаване на интерес по свое усмотрение.

Всички подадени Писма с потвърждаване на интерес остават поверителни.

<< Обратно към новините