Бизнесът трябва да следи внимателно глобалната търговия

сп. Логистика, 2018, бр.4
14.05.2018

С голяма база данни и професионална експертиза Coface помага на индустриите да следят и овладеят риска

Бизнесът трябва да следи внимателно глобалната търговия

Дигитализация, автоматизация и изкуствен интелект: поемаме управлението – това беше центърът на презентациите и дискусиите на Шестата конференция на Coface по управление на риска. Събитието събра в София Тех Парк мениджъри, предприемачи, финансисти, специалисти по оценка на риска и представители на държавни институции. Списание ЛОГИСТИКА бе медиен партньор на конференцията.

Дигитализация, автоматизация и изкуствен интелект: поемаме управлението – това беше центърът на презентациите и дискусиите на Шестата конференция на Coface по управление на риска. Събитието събра в София Тех Парк мениджъри, предприемачи, финансисти, специалисти по оценка на риска и представители на държавни институции. Програмата включваше няколко пленарни лекции и панелни дискусии, посветени на ролята на дигитализацията във финансите и търговията, изкуствения интелект, бизнеса с Китай и Индия, блокчейн технологиите и киберсигурността. Списание ЛОГИСТИКА бе медиен партньор на конференцията.

Изпълнителният директор на Coface за Централна и Източна Европа Деклан Дали направи анализ как световните събития и геополитическата несигурност, предизвикана от тях, влияят на глобалната икономика.
 
Печалби и загуби

Събитията, които могат да дерайлират световната икономика, са междудържавните трусове, предизвикани от политиката на Доналд Тръмп, Брекзит, ръстът на световния дълг и кризите на пазара на труда, които ограничават инвестициите. Влиянието на тези фактори ще забави ръста на световната икономика, който през 2017 г. е 4,4%, а тази година се очаква да е 3,7%. Протекционистичната политика и въвеждането на високи такси за внос на суровини от Китай в САЩ са в епицентъра на търговските трусове. И макар че търговската война привидно засяга САЩ, Китай, Русия и Германия, тя неизбежно рефлектира върху цялата Еврозона. Затова бизнесът трябва внимателно да следи глобалната търговия и анализите на експертите по управление на риска и да реагира навреме на движенията нагоре-надолу.
Милена Виденова, управител на Coface за България, отбеляза кои икономически сектори са печеливши и кои са губещи в региона на Централна и Източна Европа (ЦИЕ). „Това, което се очертава със сигурност като сектори с по-голям риск за продължително неплащане и фалит, са строителството, металите и транспортът. Тези, които бележат по-голям ръст и имат по-голяма устойчивост, са автомобилната индустрия,  фармацията и информационните технологии.“
Експертите предупредиха, че възстановяването на икономиката не означава, че рисковете ще изчезнат. Освен Тръмп и Брекзит заплахи носят още високото равнище на глобалния дълг, който миналата година е достигнал 230 трлн. долара – ръст с 50% в сравнение с 30 години по-рано; увеличаването на конфликтите в света, чийто брой се е удвоил в последните 10 години, както и недостигът на квалифицирана работна ръка и на доставки в Европа и САЩ.
 
Рискове

В прегледа на рисковете по държави Грегорж Шилевич, регионален икономист на Coface, отбеляза, че в глобален мащаб има възстановяване, но за много страни рисковете остават.
Еврозоната се развива в положителна посока, като се радва на благоприятни финансови условия, подкрепа на инвестициите за растеж и съживяване на корпоративното доверие. Броят на обявените случаи на несъстоятелност намалява в почти всички държави, с изключение на Великобритания, където се наблюдава отслабване на икономиката заради забавяне на потреблението, и Белгия. В тези две страни се оча-ква броят на случаите на несъстоятелност да се увеличи съответно с 9% и 5% през 2017 г. Световната икономика е в добра форма и се очаква тази година да постигне съществен ръст от 3,1% спрямо 2,6% през 2017 г. Централна и Източна Европа пък ще е регионът с най-бърз растеж в света – 3,9%. Очаква се световната търговия също да се разшири с 3,3% през 2018 г., независимо че темпът ще се забави в сравнение с миналата година, когато достигна 4% заради въведените мита от САЩ върху редица продукти, както и протекционистичните мерки на правителствата на други държави.
В последвалите панелни дискусии се проведоха разгорещени спорове за рисковете и перспективите пред бизнеса, предизвикани от бързото развитие на изкуствения интелект, за умението на фирмите да навлязат на големите пазари на Индия и Китай, за това как може да се спечели от блокчейн технологиите и как фирмите да повишат нивото на сигурност на дан-ните. „Когато говорим за сигурност на данните, трябва да уточним, че не е важно да има тотална защита, а мерки за защита“ – обясниха експертите.
 
Оценки

Coface повишава оценките на две европейски държави – на Испания до А2 заради особено динамичния растеж и чуждестранната търговия и на Португалия до А3 заради излизането й от процедурата на Европейската комисия за прекомерен дефицит.
В Русия също се отчита леко възстановяване, като оценката на страната е повишена до В. Инвестициите и промишленото производство се разрастват, а продажбите на дребно са спрели да спадат заради контролираното ниво на инфлацията (близко до 4%).
Узбекистан също печели от възстановяването на Русия, от финансирането от Световната банка и Европейската банка за възстановяване и развитие и от по-слабата политическа несигурност. Поради това рейтингът на страната е повишен до С.
Ситуацията в развиващите се азиатски държави е смесена. В Китай (чийто рейтинг бе понижен до В през юни 2016 г., сигнализирайки „значителен риск“) показателите са се завърнали на червено. Икономиката на страната се забавя, а рисковете от несъстоятелност нарастват, най-вече заради по-стриктните кредитни условия.
Близкият изток и Африка са региони, където оценките за отделните страни са се влошили най-много от 2014 – 2015 г. насам. Това се дължи на нарастващото политическо напрежение и по-ниските цени на петрола и газа. Coface понижава оценките за кредитния риск на няколко държави през второто тримесечие.
Икономическият растеж и финансовата ситуация в Катар (сега с оценка А4) може да се влошат в резултат на кризата в региона. Бахрейн (с нова оценка С) се изправя пред висок бюджетен дефицит и излишен дълг. Перспективите пред Намибия (сега с оценка В) за тази година са слаби въпреки възстановяването на миннодобивния сектор.
 
Изводи

Дигитализацията и автоматизацията във финансовата сфера са неизбежни и се случват много по-бързо. Заедно с това обаче са налице глобални тенденции да се обръща все по-голямо внимание на сигурността в тази област. Това по никакъв начин на спира развитието, просто тези процеси вървят и ще продължават да вървят успоредно. Нещо повече, сигурността и намаляването на рисковете са катализатор за все по-бурното развитие на дигиталните технологии. 

<< Обратно към новините